górne tło

Radni z Frankfurtu nadal pomagają uchodźcom w Krakowie

Po raz kolejny radni miejscy z Frankfurtu na Menem wspierają najbardziej potrzebujących uchodźców w Krakowie.

Za pośrednictwem Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK radni z Frankfurtu sfinansowali 250 kart zakupowych po 100 złotych na zakup butów w jednej z sieci obuwniczych. Te karty będą wsparciem dla osób powyżej 60 lat, które są pod opieką organizacji pozarządowej Internationaler Bund Polska.

Dyrektor wydziału Elżbieta Kois-Żurek przekazała bony na ręce dyrektor fundacji Internationaler Bund Polska Marii Wojtachy. Karty będą wydawane 26 i 27 stycznia (do wyczerpania puli) w filii Szafy Dobra przy ul. Śniadeckich 3 w Krakowie, w godzinach 10.00-18.00.

Aby otrzymać bon, należy mieć ze sobą oryginały dokumentów potwierdzające przekroczenie granicy po 24 lutego 2022 r. oraz trzeba mieć ukończone 60 lat.

Na początku wojny, w odpowiedzi na apel prezydenta Krakowa o pomoc Ukrainie, miasta partnerskie i współpracujące przekazały dary na rzecz potrzebujących. Frankfurt nad Menem, miasto partnerskie Krakowa, już po raz kolejny okazuje wsparcie. W połowie grudnia przekazał kwotę w wysokości 30 tys. euro na zakup kilkuset bonów do jednego z krakowskich marketów.

Fundacja IBP Polska realizuje wspólnie z miastem działalność Centrum Wielokulturowego i Szafy Dobra.