górne tło

Cel i intencje

Czym jest panel obywatelski?

Panel obywatelski jest formą demokracji deliberacyjnej. Jest to sposób podejmowania istotnych decyzji przez losowo wyłonioną grupę obywateli i obywatelek, której rolą jest rozstrzygnięcie danej sprawy, biorąc pod uwagę dobro wspólne. Grupa ta ma reprezentować ogólną populację miasta.

Krakowski Panel Transportowy poświęcony jest zagadnieniom zrównoważonego transportu w mieście. W ramach panelu zostaną wypracowane odpowiedzi na pytanie: jak Miasto Kraków i mieszkańcy mogą wpływać na dalszy rozwój działań na rzecz zrównoważonego transportu?

Zrównoważony transport jako temat debaty publicznej

Bez względu na to, czy jesteś kierowcą, czy korzystasz z komunikacji miejskiej, czy poruszasz się rowerem, czy pieszo - jako mieszkaniec lub mieszkanka dużej aglomeracji miejskiej, uczestniczysz w ruchu i jesteś częścią rozległej sieci transportu.

Polityka transportowa miasta to nasza wspólna sprawa i wspólny problem. Kwestie takie jak komfort poruszania się po mieście i dbałość o środowisko naturalne dotyczą wszystkich mieszkańców i mieszkanek Krakowa. Dołącz do panelu i porozmawiaj na istotne dla Ciebie tematy.

Zrównoważony transport to m.in.:

Przebieg Krakowskiego Panelu Transportowego

Co chcemy osiągnąć poprzez przeprowadzenie panelu obywatelskiego?

Efekty Krakowskiego Panelu Transportowego