górne tło

Strategia Rozwoju Krakowa. Tu chcę żyć. Kraków 2030/2050 – konsultacje społeczne

Od 23 stycznia do 24 marca 2023 r. odbędą się konsultacje społeczne dotyczące Strategii Rozwoju Krakowa. Tu chcę żyć. Kraków 2030/2050, która jest aktualizacją poprzedniej Strategii Rozwoju Krakowa. Tu chcę żyć. Kraków 2030.

Celem konsultacji jest włączenie mieszkanek i mieszkańców Krakowa, z uwzględnieniem przedstawicieli organizacji pozarządowych, grup nieformalnych oraz innych osób prawnych, w proces aktualizacji Strategii Rozwoju Krakowa, poprzez zapoznanie ich z projektem a także zebranie ich uwag i opinii w zakresie aktualizowanego dokumentu. Każdy może mieć wpływ na to, jak będzie wyglądać Kraków w przyszłości.

Konsultacje będą realizowane poprzez formularz konsultacyjny, ankietę elektroniczną,  spotkania konsultacyjne i dyżury telefoniczne. Instytut Polityk Publicznych, realizujący konsultacje dla miasta, zapowiada podczas spotkań m.in. rozmowę o wspólnej wizji Krakowa i wyzwaniach przed nim stojących, dyskusję na temat Krakowa jako efektywnie zarządzanej metropolii, zwrócenie uwagi na kwestię przyjazności dla środowiska i wiele innych tematów.

Więcej o strategii i konsultacjach można przeczytać: tutaj.