górne tło

„European Planning Meeting” – konferencja AEGEE w Krakowie

Do dziś w Krakowie odbywa się „European Planning Meeting” – międzynarodowa konferencja studencka, którą organizuje AEGEE Kraków. Rozmowy będą dotyczyć przyszłości Europy po brexicie, pandemii Covid-19 i rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

Celem wydarzenia jest edukacja członków organizacji w wyżej wymienionych kwestiach w postaci konferencji tematycznych, stworzenie forum do dyskusji i wymiany poglądów oraz podjęcie decyzji co do funkcjonowania organizacji na cały przyszły rok.

Ceremonia otwarcia konferencji odbędzie się w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Z kolei spotkania tematyczne będą prowadzone w budynku Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ.  

AEGEE to jedna z największych interdyscyplinarnych organizacji studenckich działających w Europie. Funkcjonuje w 40 krajach, zrzeszając 13 tys. członków. Powstała w 1985 roku w Paryżu.

AEGEE jest organizacją pozarządową, politycznie niezależną i apartyjną. Działalność AEGEE skupia się na zachęcaniu studentów oraz młodych ludzi w Europie do pełnienia aktywnej roli w społeczeństwie. Kreuje przestrzeń do dyskusji oraz daje możliwość nauki i samorozwoju za pośrednictwem wspierania edukacji nieformalnej, zdrowia psychicznego oraz równości społecznej poprzez organizowanie projektów i wydarzeń z tym związanych.

Więcej informacji na Facebooku i Instagramie.