górne tło

Plany miasta na budowę, rozbudowę i modernizację miejskich żłobków

Kraków przygotował plan działań z wykorzystaniem środków z Krajowego Planu Odbudowy na tworzenie nowych miejsc opieki, w ramach ogłoszonego programu MALUCH+ 2022-2029. Miasto ma zagwarantowane dofinansowanie z samego tylko KPO w kwocie 21,9 mln zł netto, co w połączeniu z pieniędzmi z budżetu Krakowa umożliwi znaczące inwestycje w zakresie budowy, rozbudowy i modernizacji sieci miejskich żłobków.

Oferta żłobkowa miasta może poszerzyć się o kilka nowych placówek i ponad 600 miejsc, poprawią się też warunki w żłobkach, które zostaną zmodernizowane lub rozbudowane.

19 stycznia Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech MALUCH+ 2022-2029. Program integruje środki z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO) oraz z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS), a także pieniądze z budżetu państwa oraz gmin.

Miasto Kraków ma już opracowany plan rozszerzenia miejskiej oferty żłobkowej i inwestycji z wykorzystaniem środków z programu MALUCH+.

− Mamy dzisiaj w mieście około dwunastu tysięcy miejsc w żłobkach, ale musimy mieć świadomość, że mieszkańców przybywa i pojawiają się nowe osiedla, gdzie w naturalny sposób będą potrzebne żłobki. Dlatego na różne sposoby zwiększamy liczbę dostępnych miejsc. Od kilku lat kontynuujemy politykę zakupu lokali na żłobki w nowo wybudowanych blokach (na przykład przy ul. Wizjonerów, Bunscha czy na os. Piastów), chcemy też rozbudowywać obecnie funkcjonujące placówki – szczególnie w tych rejonach, gdzie pojawiają się nowe mieszkania. Planujemy także budowę nowych żłobków, zwłaszcza tam, gdzie powstają nowe osiedla – mówił Andrzej Kulig podczas konferencji prasowej poświęconej planom miasta na budowę, rozbudowę i modernizację miejskich żłobków z wykorzystaniem zewnętrznych funduszy.

Jak będzie działać MALUCH+ 2022-2029?

Każdej gminie w Polsce zostały przydzielone środki na tworzenie i funkcjonowanie miejsc opieki oszacowane według specjalnego algorytmu. Na utworzenie jednego miejsca opieki w żłobku / klubie dziecięcym gminy z KPO otrzymają 35,9 tys. zł netto. Środki te będzie można przeznaczyć na: budowę budynku, przebudowę, rozbudowę, zakup nieruchomości, remont lub zakup wyposażenia.

Termin realizacji zadania został określony maksymalnie do końca czerwca 2026 r. Gminy mogą także otrzymać pieniądze z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS) na trzyletnie dofinansowanie funkcjonowania utworzonych miejsc. Miesięczna kwota dofinansowania jednego miejsca to ok. 837 zł.

Program MALUCH+ w Krakowie

W ramach samych tylko środków z KPO Kraków może otrzymać 21,9 mln zł netto na rozwój infrastruktury żłobkowej. Miasto może wnioskować o utworzenie 611 miejsc. Kraków zawnioskuje o finansowanie w pełnej możliwej kwocie z KPO na budowę, rozbudowę i modernizację miejskich żłobków. Miasto ma już konkretne pomysły na wykorzystanie tych pieniędzy: to zarówno zwiększenie liczby miejsc w istniejących miejskich żłobkach, jak też budowa nowych żłobków.

W ramach przebudowy i modernizacji istniejącej infrastruktury żłobkowej planowana jest inwestycja w Żłobku nr 5 na os. Willowym 2. Pochodzący z 1952 r. budynek, w którym działa placówka, wymaga kompleksowej modernizacji, do której przygotowania miasto rozpoczęło jeszcze w 2022 roku (pozwolenie na przebudowę). W pierwszym kwartale br. miasto odbierze dokumentację do ogłoszenia przetargu, a następnie zostanie ogłoszony przetarg. Do realizacji tej inwestycji miasto planuje włączyć środki z KPO i w ramach przebudowy wewnętrznej żłobka, oprócz zapewnienia komfortowych warunków opieki, uzyskać także 50 dodatkowych miejsc. Inwestycja jest planowana na okres: wrzesień 2023-2024.

W ramach rozbudowy i modernizacji infrastruktury żłobkowej miasto planuje rozbudowę dwóch lub trzech żłobków spośród pięciu wytypowanych placówek wymagających tego typu prac. Wykonane dotychczas wstępne koncepcje rozbudowy wykazały możliwość rozbudowy dwóch żłobków o dodatkowe skrzydła (co pozwoli uzyskać 65 dodatkowych miejsc opieki). Kolejne trzy koncepcje, które zostaną zrealizowane w pierwszym kwartale tego roku, pozwolą podjąć ostateczną decyzję o wyborze żłobków do modernizacji i rozbudowy z wykorzystaniem finansowania z programu MALUCH+. Aktualnie inwestycje w tym zakresie planowane są w Żłobku nr 24 przy ul. Opolskiej i Żłobku Nr 31 przy ul. Sanockiej. Inwestycja planowana jest na okres: II półrocze 2024 – I półrocze 2026. Trzeba podkreślić, że rozbudowa i modernizacja to nie tylko nowe miejsca, ale także – co równie ważne – zdecydowana poprawa komfortu dla dzieci korzystających z opieki żłobkowej w tych placówkach.

W ramach budowy nowych żłobków lub zakupu nieruchomości na żłobki miasto planuje utworzenie czterech lub pięciu placówek. Decyzja o budowie dwóch żłobków została podjęta jeszcze 2022 r., a dzięki programowi MALUCH+ jest możliwość współfinansowania tych inwestycji ze środków zewnętrznych. Nowe żłobki powstaną przy ul. Portowej/Dekerta oraz przy ul. Krzemionki. Planowany okres realizacji tych inwestycji to lata: 2023 – 2026. Analizowana jest także możliwość budowy żłobków lub zakupu nieruchomości na żłobki w innych lokalizacjach i dzielnicach, między innymi na Wzgórzach Krzesławickich, w Bronowicach i w Swoszowicach, w tym w rejonie os. Kliny.

Koszty planowanych inwestycji

Według szacunków miasta aktualny koszt planowanych inwestycji w infrastrukturę żłobkową może wynieść ponad 51 mln zł, z czego ok. 20,5 mln zł będą stanowić środki z budżetu Krakowa, a 30,5 mln zł środki zewnętrzne (KPO i budżet państwa). Koszty utrzymania tych miejsc to ok. 20 mln zł rocznie, z czego zgodnie z zasadami programu FERS, około 6,1 mln zł rocznie przez okres pierwszych trzech lat zostanie sfinansowane ze środków unijnych.

Realizacja zdecydowanej większości wymienionych inwestycji jest uzależniona od uzyskania środków z programu MALUCH+. Miasto jest gotowe do starania się o nie, a opracowany plan uwzględnia długotrwały proces inwestycyjny i bardzo ograniczony czas realizacji zadań.

Opieka żłobkowa w Krakowie

Przypomnijmy: system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Krakowie oparty jest na miejskich żłobkach oraz niepublicznych miejscach opieki dofinansowanych przez miasto. W mieście dostępnych jest 11,8 tys. miejsc opieki, w tym ponad 3 tys. w miejskich żłobkach oraz 8,7 tys. w żłobkach niepublicznych, z czego 8,3 tys. miejsc (ponad 95 proc.) jest objętych dofinansowaniem miasta.

W 2023 r. Kraków dwukrotnie zwiększył dopłaty do niepublicznych miejsc opieki − miesięczna dopłata wynosi teraz 735 zł (w przypadku dziecka z niepełnosprawnościami dodatkowo 1260 zł). Zwiększenie dotacji do opieki w niepublicznych placówkach w 2023 r. będzie kosztować miasto ponad 50 mln zł. W tym roku koszty systemu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Krakowie po raz pierwszy przekroczą 100 mln zł.

Chcąc rozwijać infrastrukturę żłobkową w mieście i troszcząc się o komfort małych krakowian już objętych tą formą opieki, miasto zamierza korzystać z dostępnych form finansowania, stąd kompleksowy plan działania i gotowość do aplikowania o środki z programu MALUCH+.