górne tło

W Krakowie powstała Federacja Polsko-Węgierska

19 stycznia Prezydent Miasta Krakowa spotkał się z Konsulem Generalnym Węgier w Krakowie dr Tiborem Gerencsérem. Panu Konsulowi towarzyszyli przedstawiciele nowo powołanego stowarzyszenia pod nazwą Federacja Polsko-Węgierska im. Bálinta Balassiego: Prezes Federacji Dominik Galas oraz Członek Zarządu Waldemar Kugler.

Stowarzyszenie to, powstałe z inicjatywy Konsula Generalnego, zostało oficjalnie zarejestrowane 23 grudnia 2022 roku i ma swoją siedzibę w Pałacu Spiskim przy Rynku Głównym 34. Jej celem jest stworzenie platformy współpracy dla podmiotów działających w Krakowie i Małopolsce na rzecz relacji polsko-węgierskich w różnych obszarach. W swoim gronie zrzesza wszystkich hungarofilów i miłośników tego bratniego narodu. Służy także wsparciem językowym, co może być cenną podporą w tej niełatwej językowo komunikacji.

Kraków ma podpisane umowy o współpracy z Budapesztem i Peczem, z którymi realizuje rozmaite projekty, zapraszając do współpracy różne instytucje obu miast, jak np. biblioteki miejskie. Pojawienie się kolejnego podmiotu, który może stać się ważnym partnerem w relacjach polsko-węgierskich jest z pewnością dobrą wiadomością.

Wszyscy, którzy chcieliby dowiedzieć się o planach działalności Federacji i podzielić się swoimi pomysłami, które mogą wzbogacić jej działania mogą kontaktować się z Prezesem Dominikiem Galasem: + 48 513 144 265, email: dominik.galas@wp.pl