górne tło

Uroczyste zakończenie misji Konsula Generalnego Słowacji

W poniedziałek, 16 stycznia Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski wziął udział w uroczystym zakończeniu misji Konsula Generalnego Republiki Słowackiej w Krakowie Tomáša Kašaja, które odbyło się w Sali Senatorskiej Zamku Królewskiego na Wawelu.  

Prezydent Krakowa uhonorował słowackiego dyplomatę odznaką Honoris Gratia za zasługi dla miasta Krakowa. W swoim wystąpieniu podkreślił niezwykłe zaangażowanie Konsula Kašaja na rzecz rozwijania doskonałych obecnie kontaktów krakowsko-słowackich. 

W uroczystości wzięło udział wielu ważnych gości. Obecni byli Konsulowie na czele z Dziekanem Korpusu Konsularnego w Krakowie i Konsulem Generalnym Niemiec Michaelem Grossem, przedstawiciele władz miejskich i regionalnych Małopolski, Śląska oraz Podkarpacia, a także liczni reprezentanci świata kultury, nauki i biznesu.

Prezydent Krakowa odznacza Konsula Generalnego Słowacji odznaką Honoris Gratia

Dr Tomáš Kašaj czuje się silnie związany ze stolicą Małopolski co podkreślił w swoim pożegnalnym wystąpieniu. Słowacki dyplomata pełnił misję w Krakowie najpierw jako Konsul, Zastępca Konsula Generalnego Słowacji w latach  2011-2015, a następnie od sierpnia 2018 roku jako Konsul Generalny Republiki Słowackiej. Kluczowym projektem, który pozostawi trwały ślad zarówno w historii jego działalności na stanowisku Konsula Generalnego Republiki Słowackiej, jak i historii miasta, było nadanie jednemu z miejskich rond nazwy Rondo Republiki Słowackiej. Mamy nadzieję, że mimo zakończenia misji dyplomatycznej Pan Konsul Kašaj nadal będzie częstym gościem w naszym mieście.

Zobacz zdjęcia z wydarzenia w OTOFotokronice Miasta Krakowa