górne tło

Już wkrótce Styczniowe Targi Szkół Zawodowych w „Meliorku”

Od 26 stycznia do 28 lutego 2023 r. odbędą się XXI „Styczniowe Targi Szkół Zawodowych w Meliorku” w trybie on-line. Wydarzenie odbywa się pod patronatem honorowym Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa Rafała Komarewicza.

Głównym celem organizacji „Targów” jest pomoc ósmoklasistom w wyborze dalszej drogi edukacyjnej na ponadpodstawowym etapie kształcenia. Zespoły szkół zawodowych funkcjonujące na terenie Krakowa dysponują szeroką ofertą edukacyjną, kształcą
w wielu atrakcyjnych zawodach poszukiwanych na rynku pracy, wychodzących naprzeciw zainteresowaniom i predyspozycjom młodych ludzi oraz zapotrzebowaniu rynku pracy
na rzemieślniczy i średni personel techniczny.

W trakcie XXI „Styczniowych Targów Szkół Zawodowych w Meliorku” on-line, krakowskie zespoły szkół zawodowych zaprezentują ofertę edukacyjną na nadchodzący rok szkolny 2023/2024.

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji w Krakowie - styczniowetargi.zsisim.pl.