górne tło

Noworocznie z korpusem konsularnym

W piątek, 13 stycznia 2023 roku Prezydent Miasta Krakowa tradycyjnie spotkał się z krakowskim korpusem konsularnym.

W tym roku miejscem spotkania była Sala „Pod Muzami” w Pałacu Krzysztofory, w którym wciąż jeszcze można podziwiać pokonkursową wystawę szopek krakowskich. Możliwość zwiedzenia wystawy mieli również krakowscy dyplomaci.  

W swoim wystąpieniu Prezydent Jacek Majchrowski powitał konsulów, dla których było to pierwsze spotkanie noworoczne – Konsul Generalną USA Erin Nickerson oraz Konsula Generalnego Republiki Austrii Martina Gärtnera.

W podsumowaniu roku 2022 głównym tematem był wybuch wojny w Ukrainie. Na ręce dyplomatów prezydent złożył raz jeszcze podziękowania za pomoc miast zagranicznych, przekazaną w odpowiedzi na jego apel: „za wrażliwość, życzliwość i pomoc, która najlepiej potwierdza słuszność partnerstwa między miastami”. Wymienił też kilka najważniejszych wydarzeń, zrealizowanych we współpracy z konsulatami: 4. edycję projektu Hoover Table, Piknik Chorwacki oraz wystawę, która przybliżyła mało znany aspekt polsko-chilijskiej historii z okresu Drugiej Wojny Światowej, kiedy to chilijscy dyplomaci przebywający na placówkach we Włoszech i w Rumunii pomogli tysiącom polskich przesiedleńców i uchodźców. Szczegółowe podsumowanie wydarzeń międzynarodowych w 2022 roku dostępne jest tutaj.

Rok 2022 przyniósł także dla naszego miasta kolejne wyróżnienia: ponowny wybór do Rady Dyrektorów Organizacji Miast Światowego Dziedzictwa, co zawdzięczamy udanej i bardzo dobrze ocenionej naszej trzyletniej prezydenturze w tej organizacji. Dołączyliśmy także  do Rady Dyrektorów Ligi Miast Historycznych, co potwierdza naszą mocną pozycję w gronie miast historycznych z całego świata. Staliśmy się również  pierwszym w tej części Europy centrum Europa Nostra Heritage Hub. Konsekwentnie realizując szeroko rozumianą politykę równościową, Kraków przystąpił do Femcities Network, międzynarodowej sieci miast, które działają na rzecz równości płci i praw kobiet.

Pan Prezydent przybliżył także plany na ten rok, który zapowiada się dość atrakcyjnie. Na pewno jedną z głównych imprez będą Europejskie Igrzyska Olimpijskie, podczas których  niektóre dyscypliny będą organizowane w randze Mistrzostw Europy, jak również stanowić będą kwalifikacje olimpijskie do Igrzysk Olimpijskich w Paryżu w 2024 roku. Z kolei we wrześniu odbędą się obrady  13. Zgromadzenia Ogólnego Światowej Federacji Luterańskiej.

Nie zabraknie również obchodów jubileuszowych naszych partnerstw z miastami: 50 lat z Rochester i Lipskiem, 30 lat z Kijowem, Bordeaux  i Mediolanem. W tym roku mija także 45 lat od wpisania Krakowa i Wieliczki na pierwszą listę UNESCO. Przygotowujemy się także do obchodów 100. rocznicy urodzin naszej noblistki Wisławy Szymborskiej. Prezydent Majchrowski pogratulował także Konsulowi Hiszpanii, panu Radosławowi Froncowi kulinarnego Oskara, jakim jest niewątpliwie nagroda w konkursie World Culinary Awards. Restauracja Fiorentina uznana została za najlepszą restaurację w Polsce i znalazła się w finale konkursu na najlepszą restaurację w Europie.

W imieniu dyplomatów głos zabrał Konsul Generalny Niemiec Michael Gross, który – z racji najdłuższego stażu wśród krakowskich konsulów generalnych (zawodowych) – pełni funkcję Dziekana Korpusu Konsularnego. Podziękował władzom Krakowa i pracownikom urzędu miasta za wspieranie inicjatyw dyplomatów i bardzo udaną współpracę. Wyraził też wielkie uznanie za zaangażowanie naszego miasta na rzecz pomocy Ukrainie.

Na zakończenie, Prezydent podziękował przedstawicielom korpusu konsularnego za „zainteresowanie i sympatię jaką darzycie Państwo Kraków – za Waszą działalność, która nie pozostaje bez wpływu na  wizerunek Krakowa  w Europie i świecie”. Do tych podziękowań w imieniu Rady Miasta Krakowa przyłączył się jej przewodniczący Rafał Komarewicz.

Zobacz zdjęcia ze spotkania: OTOFotokronika Miasta Krakowa