górne tło

Zbiórka ściętych choinek po świętach

Do 17 lutego trwa zbiórka naturalnych choinek organizowana przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania. Udział w programie jest bezpłatny. Choinki są odbierane na podstawie harmonogramu, w konkretny dzień dla każdej dzielnicy. Harmonogram odbioru znajduje się na stronie internetowej mpo.krakow.pl.

Drzewko należy wystawić przed posesję (w widocznym z ulicy i ogólnodostępnym miejscu) do godziny 7.00 rano. W przypadku zabudowy wielorodzinnej choinkę należy pozostawić przed altaną lub w innym wyznaczonym przez administrację miejscu.