górne tło

Stop smog

Wymiana/likwidacja źródeł ciepła i termomodernizacja w 110 budynkach jednorodzinnych na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

Zadanie współfinansowane z budżetu państwa w ramach: „Porozumienia nr 4/2021/Kraków na współfinansowanie przedsięwzięć niskoemisyjnych ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów”

Beneficjent: Gmina Miejska Kraków
Okres realizacji: 2021–2024
Poziom dofinansowania: 69%
Kwota dofinansowania: 3 987 520,81 zł
Całkowita wartość porozumienia: 5 779 015,66 zł

czystepowietrze.gov.pl/stop-smog/

Stop Smog - 30