górne tło

Mikroplastik w naszej żywności realnym zagrożeniem

Cząsteczki mikroplastiku przeniknęły do wielu obszarów Ziemi. Zostały znalezione w lodzie morskim Antarktydy, w jelitach zwierząt morskich zamieszkujących najgłębsze rowy oceaniczne, w wodzie morskiej i pitnej na całym świecie czy na plażach niezamieszkanych wysp. Są szeroko rozpowszechnione również w glebie, na lądach i dlatego trafiają do naszego pożywienia. Badania naukowe pokazują, że tworzywa sztuczne zanieczyszczają owoce i warzywa w czasie ich wzrostu na skutek nawożenia.

Environmental Working Group – organizacja non-profit zajmująca się ochroną środowiska wykazała, że ​​prawie 20 milionów akrów pól uprawnych w USA nawożonych osadami ściekowymi jest skażonych substancjami chemicznymi z tworzyw sztucznych. Osady ściekowe to produkt uboczny po oczyszczaniu ścieków komunalnych. Ponieważ jest drogi w utylizacji i bogaty w składniki odżywcze, osad jest powszechnie stosowany jako nawóz organiczny w Stanach Zjednoczonych i Europie, tutaj częściowo na skutek dyrektyw unijnych promujących gospodarkę odpadami o obiegu zamkniętym.

Mikrodrobiny plastiku mogą w glebie pozostać bardzo długo, znaleziono je choćby na głębokości 90 cm na polach uprawnych, na których osad ściekowy był stosowany 34 lata temu.

Badacze z Uniwersytetu w Cardiff twierdzą, że stężenie mikrodrobin plastiku na glebach pól uprawnych w Europie jest podobne do tego w wodach powierzchniowych oceanów. Te mikrodrobiny plastiku też trafią do traktów wodnych na skutek wypłukiwania wierzchniej warstwy gleby.

Miną dziesięciolecia, zanim tworzywa sztuczne zostaną całkowicie usunięte ze środowiska – twierdzą badacze. Chociaż wpływ spożywania tworzyw sztucznych na zdrowie ludzi nie jest jeszcze w pełni poznany, istnieją już badania sugerujące, że jest to szkodliwe. Chemikalia z tworzyw sztucznych mogą zaburzać układ hormonalny, zostały powiązane z szeregiem innych problemów zdrowotnych, w tym z nowotworami, chorobami serca i nieprawidłowym rozwojem płodów. Według analizy przeprowadzonej przez naukowców z University of Hull w Wielkiej Brytanii, wysoki poziom spożytych mikroplastików może również powodować uszkodzenia komórek.

Rozrzucanie osadów na polach uprawnych jest zakazane w Holandii od 1995 roku. Szwajcaria zakazała stosowania osadów ściekowych jako nawozów w 2003 r. a stan Maine w USA zakazał tej praktyki w kwietniu 2022 r.

Jako alternatywę naukowcy podają stosowanie syntetycznych nawozów azotowych, wytwarzanych z gazu ziemnego a z osadów ściekowych pozyskiwanie biopaliwa.

Więcej na ten temat można przeczytać tutaj [eng.]