górne tło

Pomagamy talentom

Trwa akcja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej „Pomagamy talentom”. 22 utalentowanych dzieci z ubogich rodzin i z domów dziecka czeka na darczyńców, którzy opłacą ich wymarzone zajęcia w roku szkolnym 2010/2011. Na pomoc czekają szczególnie dzieci, które rozpoczęły naukę w ubiegłych latach i chcą kontynuować wymarzone zajęcia.

W Krakowie jest wiele dzieci obdarzonych talentami i predyspozycjami, których nie mają możliwości rozwijać, ponieważ ich rodziny znajdują się w bardzo trudnej sytuacji finansowej, rodzinnej, bytowej. Dzieci zawsze mają marzenia i pomysły na swoją przyszłość, mają też wiele determinacji, aby je zrealizować. Jednak ambicje i pomysły czasem nie wystarczą – dzieci bez wsparcia finansowego nie będą mogły uczestniczyć w zajęciach, lekcjach i kursach rozwijających ich uzdolnienia. MOPS zaprasza wszystkie osoby, które chciałyby opłacić wymarzone zajęcia utalentowanego dziecka - na stronie internetowej www.mops.krakow.pl zamieszczona została lista utalentowanych dzieci – dzieci z rodzin, których po prostu nie stać na rozwijanie ich talentów. Znaleźć tutaj można również zajęcia, o których marzą dzieci oraz ich koszt. Zapraszamy Państwa do poznania marzeń dzieci oraz wspierania ich aspiracji oraz ambitnych planów. Te informacje zebrali pracownicy socjalni, którzy znają rodziny i udzielają im pomocy. Dzieci wychowują się w bardzo trudnych warunkach, ich sytuacja rodzinna i bytowa jest bardzo skomplikowana. Wśród utalentowanych dzieci są również wychowankowie krakowskich domów dziecka, dzieci z rodzin zastępczych.

Dzięki hojności i zrozumieniu dla tej formy filantropii, w ubiegłym roku szkolnym 43 dzieci uczestniczyło w swoich wymarzonych zajęciach – uczyły się języków w renomowanych szkołach, rozwijały talenty muzyczne, taneczne i plastyczne, spełniały swoje pasje sportowe. Dzieci są dobrymi i bardzo dobrymi uczniami, mają wiele wiary w swoje możliwości i – duże nadzieje na swoją przyszłość.
Liczymy, że podobnie jak w ubiegłych latach, taka forma wspierania utalentowanych dzieci z rodzin niezamożnych, dzieci z domów dziecka spodoba się Państwu, i dzięki temu wszystkie dzieci otrzymają wspaniałą szansę na spełnienie swojego marzenia – i szansę na lepszą przyszłość. Jest to już 4 edycja akcji „Pomagamy talentom”. Co roku dzieci udowadniają, że warto wierzyć w ich możliwości i inwestować w ich przyszłość.
Więcej informacji na temat dzieci oraz akcji – pod numerem telefonu 12 616 53 53.

Wpłat można dokonywać na konto 29124047221111000048553573
Bank Pekao SA Oddział w Krakowie ul. Józefińska 18 30-955 Kraków
z dopiskiem: Pomagamy talentom lub, jeśli któreś z dzieci szczególnie przypadło Państwu do serca, dopisek może brzmieć:(na przykład) Jacek, język angielski

Na wymarzone zajęcia uczęszcza już 25 dzieci, dla których pieniądze na zajęcia wpłacili sponsorzy. Gorąco dziękujemy!