górne tło

Kolejne miliony złotych na wykupy terenów zielonych

W budżecie na 2023 r. miasto zarezerwowało 5,5 mln zł na wykup terenów zielonych, przeznaczonych na utworzenie parków oraz miejsc do rekreacji i odpoczynku dla krakowian.

Wydział Skarbu Miasta za te kwotę zamierza:

Przypomnijmy, tylko w latach 2015-2022 w drodze umów kupna sprzedaży oraz umów darowizny miasto pozyskało ok. 133,5 ha powierzchni terenów, przeznaczając na ten cel kwotę ok. 167,6 mln zł.

Dodatkowo w 2019 r. pozyskano na rzecz Krakowa nieruchomości zabudowane, położone w rejonie ul. Kopernika i Śniadeckich stanowiące własność Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie za łączną kwotę 283,2 mln zł, płatną w dziesięciu ratach (od 2019 r. do 2028 r.).