górne tło

Klimatyczna przewodniczka uczy nas o zmianach klimatu

Zapraszamy do obejrzenia pierwszego spotu z udziałem Klimatycznej Przewodniczki, która swoimi wyborami oraz nawykami zaprezentuje działania dobre dla klimatu. Bohaterka będzie wzorem do naśladowania dla wszystkich mieszkańców w walce o naszą planetę.

Jeśli chcesz dowiedzieć się, co jest przyczyną zmian klimatu obejrzyj film:

 

 

W ramach projektu LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA zostaną przygotowane jeszcze 3 spoty związane z: marnowaniem żywności, transportem oraz wpływem zmian klimatu na zdrowie.

Co musisz widzieć o zmianie klimatu?

Które działania są szkodliwe dla klimatu?

Projekt LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego” realizowany jest przez Województwo Małopolskie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2030 r. Jego nadrzędnym celem jest pełne wdrożenie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego (RAPCE), wsparcie w zakresie wprowadzenia Krajowego Planu na rzecz Energii i Klimatu na lata 2021-2030 oraz nowej strategii UE, tj. Europejskiego Zielonego Ładu.

RAPCE integruje najważniejsze obszary działań w zakresie przeciwdziałania i adaptacji do zmian klimatu, tj. sektor: energii, transportu, gospodarki (w tym przemysłu i gospodarki odpadami), budownictwo, rolnictwo, lasy i użytkowanie gruntów. Działania w tych sektorach wynikają ze Strategii UE do 2050 roku, której celem jest redukcja emisji gazów cieplarnianych (o co najmniej 40%), wzrost wykorzystania OZE (do co najmniej 32% zużycia energii końcowej brutto) i poprawa efektywności energetycznej (co najmniej 32,5%) do roku 2030.

W Krakowie projekt jest realizowany przez zespół Doradców ds. klimatu i środowiska, działający w strukturze Wydziału Gospodarki Komunalnej i Klimatu Urzędu Miasta Krakowa. Doradcy informują i edukują o zmianach klimatu poprzez m.in. organizowanie spotkań w dzielnicach, wspólnotach, spółdzielniach mieszkaniowych, firmach oraz prowadzenie  zajęć edukacyjnych w szkołach, Centrach Aktywności Seniora oraz w Centrum Edukacji Ekologicznej Symbioza. Wszystko po to, aby dotrzeć z klimatycznym przekazem do jak największej grupy mieszkańców.