górne tło

Kraków raportuje dane dotyczące postępów na drodze do neutralności klimatycznej

W związku z przystąpieniem naszego miasta do kampanii Cities Race to Zero oraz do Porozumienia Burmistrzów na rzecz klimatu i energii Kraków rozpoczął w tym roku raportowanie działań w zakresie adaptacji i mitygacji do zmian klimatu za pośrednictwem CDP-ICLEI.

CDP jest organizacją charytatywną typu non-profit, która prowadzi globalny system gromadzenia i publikowania danych o wpływie inwestorów, firm, miast i regionów na środowisko. CDP uznawana jest za jedną z najbardziej wiarygodnych na świecie organizacji rankingowych zajmującą się tym tematem. Od 2002 roku za jej pośrednictwem swój wpływ na środowisko ujawniło 18 700 firm oraz 1100 miast i regionów. Kraków jest jednym z pierwszych polskich miast, które przystąpiło do tej inicjatywy.

Pierwszy raport, opracowany na podstawie udostępnionych przez miasto danych otrzymaliśmy w listopadzie br. Pozytywnie oceniono nas w czterech przyjętych w metodologii kategoriach: w zakresie planowania i działań adaptacyjnych, szacowania ryzyk i zagrożeń klimatycznych oraz inwentaryzacji emisji.

Pola wskazane w raporcie do poprawy to z kolei: działania i plany mitygacyjne (ograniczenia negatywnych skutków zmian klimatu) oraz planowanie w zakresie zwiększenia udziału energii ze źródeł odnawialnych (OZE).

Starając się zintensyfikować działania we wskazanych lukach Kraków aktywnie poszukuje inicjatyw, które oferują wymianę doświadczeń z innymi, bardziej zaawansowanymi na drodze do neutralności klimatycznej europejskimi metropoliami. Przykładem takiej właśnie inicjatywy jest „Europejska misja 100 neutralnych klimatycznie i inteligentnych miast do 2030 r.” w której Kraków uczestniczy wraz z m.in.: Paryżem, Lizboną, Monachium, Dublinem czy Mediolanem.

Zaletą udostępnienia informacji w ramach CDP jest budowanie wiarygodności i pozycji naszego miasta na arenie krajowej, międzynarodowej a także lokalnej, gdyż transparentność planowanych i realizowanych działań zwiększa przekonanie mieszkańców, że Kraków na drodze ku neutralności klimatycznej nie znalazł się na pozycji lidera przypadkowo i drogą tą będzie konsekwentnie podążał także w latach kolejnych. 

CDP logo