górne tło

Kongres Rad Seniorów odbywa się w Krakowie

Przedstawiciele Ogólnopolskiego Porozumienia Rad Seniorów, organizacji zaangażowanej w kształtowanie polityki senioralnej w Polsce, do 9 grudnia spotykają się w Krakowie na konwencie i konferencji poświęconym tematom ważnym dla seniorów.

Ogólnopolskie Porozumienie Rad Seniorów (OPRS) powstało w Krakowie w 2015 jako ruch obywatelski na rzecz osób starszych, skupiający przedstawicieli przystępujących do OPRS Rad Seniorów z całej Polski. Kraków był jednym z sześciu miast inicjujących powstanie OPRS. W tym zakresie aktywnie działała Rada Krakowskich Seniorów z Barbarą Szafraniec oraz Anną Okońską-Walkowicz, pełnomocniczką prezydenta Krakowa ds. polityki senioralnej.

Celem Porozumienia jest integrowanie działań Rad Seniorów w całej Polsce, szczególnie w zakresie eksponowania spraw seniorów wobec władz centralnych i lokalnych. Organizacja realizuje także przedsięwzięcia, które intensyfikują partycypację obywatelską osób starszych. Aktualnie, po siedmiu latach funkcjonowania, porozumienie zrzesza 120 rad seniorów w partnerstwie z piętnastoma województwami. OPRS organizuje konferencje, seminaria, wizyty studyjne i szkolenia.

Konwent, który 8 grudnia odbył się w Krakowie, był poświęcony kwestiom dotyczącym funkcjonowania OPRS i organizacji wspierających politykę senioralną, prezentacji dobrych praktyk w zakresie działalności rad seniorów i centrów aktywności seniorów w różnych miastach i miejscowościach w kraju. Był to także okazja do zaprezentowania i omówienia wyników ankiet przeprowadzonych w radach seniorów, jak też ogłoszenia wyników konkursu: „Liderzy aktywności społecznej 60+".

Natomiast dziś, 9 grudnia odbędzie się organizowana przez OPRS konferencja poświęcona strategicznym zagadnieniom z zakresu polityki senioralnej. W programie konferencji znajdują się takie wykłady jak: Kultura nowej starości, Rady Seniorów w Polsce. Zagrożenia i wyzwania oraz prezentacja programu „Bezpieczeństwo w ochronie zdrowia seniora” i prezentacje projektów skierowanych do seniorów. Konferencję poprowadzi Anna Okońska-Walkowicz.

Wydarzenie odbywa się przy ul. Zyblikiewicza 1. 9 grudnia – początek spotkania o 10.00.

Dodatkowe informacje o Ogólnopolskim Porozumieniu Rad Seniorów można znaleźć na profilu organizacji – link tutaj.