górne tło

Starania o pozyskanie środków na przygotowanie projektu budowy S7 rozpoczęte

GDDKiA poinformowała o rozpoczęciu działań mających na celu pozyskanie finansowania na wykonanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego drogi ekspresowej S7 Kraków–Myślenice, dla którego ogłoszenie przetargu jest zaplanowane na rok 2023. Podkreśliła również, że w ramach przygotowanych materiałów przetargowych, nie planuje się wskazywać rekomendowanego do dalszych prac korytarza planowanej trasy.

Przypomnijmy, że w sprawie tzw. wariantu społecznego trasy S7 Jerzy Muzyk, zastępca Prezydenta Miasta Krakowa i przewodniczący zespołu zadaniowego ds. opracowania przebiegu na terenie Gminy Miejskiej Kraków korytarza dla drogi ekspresowej S7 na odcinku Kraków–Myślenice, 31 października skierował do GDDKiA pismo, a 17 listopada spotkał się z Tomaszem Żuchowskim, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

Pismo Tomasza Żuchowskiego, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad [pdf]