górne tło

Rewitalizacja parku Kurdwanów postępuje

W ramach prac prowadzonych na terenie parku Kurdwanów wzdłuż ul. Halszki zmodernizowane zostały boiska do koszykówki oraz siatkówki. Powstał również ogród społeczny oraz psi wybieg.

Obecnie trwają prace związane z drugim etapem rewitalizacji wschodniej części parku Kurdwanów. Obejmują one boiska do gry w piłkę, teren wzdłuż ul. Bujaka oraz otoczenie smoczego skweru.

Wykonano już podbudowy pod nawierzchnie, instalacje elektryczne oraz wodno-kanalizacyjne. Pojawiły się również fundamenty pod elementy małej architektury.

Aktualnie w parku trwają nasadzenia zieleni: drzew, krzewów. Montowane są elementy małej architektury na placu zabaw oraz znajdujące się na nim nawierzchnie.

Przed pracownikami Zarządu Zieleni Miejskiej jeszcze w ramach trwającego etapu wykonanie toalety wraz z przyłączami, montaż ławek, stołów piknikowych, koszy, wykonanie nawierzchni alejek oraz zakończenie wszystkich nasadzeń.

Duża przestrzeń parku będzie łączyć strefę do zabawy, ćwiczeń z miejscem do odpoczynku.