górne tło

Złóż uwagi do planów

Do 13 stycznia mieszkańcy mogą złożyć uwagi do miejscowych planów zagospodarowania dla trzech obszarów „Fabryczna”, „Krowodrza Górka” oraz „Plac Imbramowski”. Wnioski do każdego z planów można składać w formie papierowej lub elektronicznej.

Jeśli chodzi o tradycyjną drogę, to pismo z wnioskiem można złożyć w Punkcie Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Krakowa (dzienniki podawcze, stanowiska informacyjno-podawcze), a – w przypadku ograniczeń w bezpośredniej obsłudze klienta – wrzucić do odpowiedniego pojemnika umieszczonego w pobliżu wejścia do budynku Urzędu Miasta Krakowa.

Uwagi można wysłać też pocztą na adres: Urząd Miasta Krakowa, Wydział Planowania Przestrzennego, ul. Mogilska 41, 31-545 Kraków.

Wybierając formę elektroniczną wniosek kierujemy na adres mailowy: wnioski-bp@um.krakow.pl lub za pośrednictwem platformy usług administracji publicznej ePUAP.

Formularz wniosku do pobrania na bip.krakow.pl .

Szczegółowe informacje o planach: