górne tło

Ambasador Meksyku odwiedza Kraków

Juan Sandoval Mendiolea złożył pierwszą oficjalną wizytę Prezydentowi Jackowi Majchrowskiemu 28 listopada roku.

Dziedzictwo, sztuka, muzyka i kulinaria, a wszystko to w typowo meksykańskim wydaniu. Takimi akcentami Ambasador Mendiolea planuje podkreślać obecność swojego kraju w Polsce, w tym także w Krakowie. W mieszance tej nie może zabraknąć biznesu i gospodarki – o te aspekty zadba Konsul Honorowy Meksyku w Krakowie, a jednocześnie Prezydent Izby Przemysłowo-Handlowej w naszym mieście Sebastian Chwedeczko, który towarzyszył Panu Ambasadorowi podczas wizyty.

O swoich planach na kolejne miesiące Ambasador Mendiolea opowiadał podczas pierwszej, zapoznawczej wizyty w krakowskim magistracie. Planowane projekty artystyczno-kulturalne wpiszą się w zbliżające się obchody 95 jubileuszu ustanowienia oficjalnych relacji pomiędzy Polską a Meksykiem. Do nawiązania stosunków dyplomatycznych pomiędzy krajami doszło w 1928 r. Co ważne, w okresie II wojny światowej nie zostały one zerwane, a Meksyk stanowczo potępił okupację Polski. Relacje pomiędzy krajami zaczęły rozwijać się dynamiczniej po upadku komunizmu, kiedy to kraje zawarły wiele umów o współpracy, m.in. w sprawach edukacji i kultury, ruchu bezwizowego, nauki i techniki, turystyki czy unikania podwójnego opodatkowania. Obecnie dobrze rozwija się wymiana turystyczna na co – jak podkreślał Pan Ambasador – wpływają bezpośrednie połączenia lotnicze z Meksykiem. Ambasada pracuje jednak ciągle nad wzmocnieniem wymiany kulturalnej i gospodarczej miedzy krajami. Na tej ostatniej skupia się również krakowski konsulat honorowy, który swoją działalność zainaugurował w lutym 2019 r. seminarium „Biznes i inwestycje w relacjach polsko – meksykańskich”.

Jego Ekscelencja Juan Sandoval Mendiolea pełni swoją misję w naszym kraju od lutego tego roku. Z wyksztalcenia jest prawnikiem, który doświadczenie dyplomatyczne zdobywał m.in. w ambasadzie w Meksyku w Paryżu oraz podczas pracy na rzecz stałej misji tego kraju przy Organizacji Narodów Zjednoczonych.