górne tło

Nagroda im. Andrzeja Wajdy wręczona Annie Dąbrowskiej

Anna Dąbrowska aktywistka na rzecz praw człowieka, prezeska Stowarzyszenia Homo Faber została uhonorowana Nagrodą im. Andrzeja Wajdy m.in. za działania na rzecz migrantów i uchodźców. Nagroda została wręczona 26 listopada w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha, w przeddzień 28. rocznicy otwarcia tej placówki, a także tuż przed imieninami jej patrona.

Nagroda im. Andrzeja Wajdy została ustanowiona w 2018 roku przez Fundację Kyoto-Kraków za działalność w duchu solidarności społecznej, ma charakter honorowy i przyznawana jest osobom lub organizacjom za działania społeczne. Laureatów wyłania zarząd i rada fundacji stanowiąca kapitułę nagrody. Decyzją fundacji pierwszym jej laureatem został Jerzy Owsiak. W kolejnych latach nagrody otrzymali Adam Wajrak (2019) oraz Janina Ochojska (2020).

Oficjalne ogłoszenie werdyktu kapituły i wręczenie nagrody następuje każdorazowo w czasie uroczystości związanych z rocznicą imienin patrona i datą otwarcia Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha (około 30 listopada każdego roku).

Anna Dąbrowska – urodzona w roku 1982 aktywistka na rzecz praw człowieka, prezes Stowarzyszenia Homo Faber, koordynatorka akcji „Masz Głos” Fundacji Batorego. Ukończyła szkołę Praw Człowieka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka i Instytutu Nauk Prawnych PAN. Jest doktorantką na wydziale politologii UMCS, gdzie pracuje nad rozprawą doktorską na temat integracji migrantów z Ukrainy w Polsce. W „Homo Faber” koordynuje program „Integracja”, który zajmuje się tworzeniem systemowych rozwiązań integracyjnych na poziomie lokalnym.

Od 2021 r., wraz z pojawieniem się pierwszych uchodźców przerzucanych z Białorusi i skazanych na ukrywanie się w lasach, zainicjowała wraz z „Homo Faber” grupę „Granica”. Aktywiści należący do grupy niosą pomoc migrantom przymusowym, którzy znaleźli się na terytorium Polski oraz monitorują przypadki łamania praw człowieka.

Od 24 lutego, czyli początku wojny Rosji przeciw Ukrainie, włączyła się aktywnie w organizację pomocy i wsparcia dla uchodźców.

Anna Dąbrowska jest laureatką Nagrody Fundacji im. Janiny Paradowskiej i Jerzego Zimowskiego (2018) oraz Wolontariuszki Roku Lubelszczyzny (2021).