górne tło

Rozbudowa ul. Niepokalanej Panny Marii – spotkanie informacyjne

Dziś odbędzie się spotkanie informacyjne online dotyczące opracowania dokumentacji projektowej dla rozbudowy ul. Niepokalanej Panny Marii. Początek o godz. 17.00.

Zadanie obejmuje rozbudowę ulicy na odcinku od skrzyżowania z ul. Sołtysowską do włączenia w ul. Podbipięty wraz z przebudową i budową infrastruktury technicznej, m.in. oświetlenia ulicznego, słupów teletechnicznych, słupów elektroenergetycznych, zapewnieniem prawidłowych warunków odwodnienia oraz bezpieczeństwa ruchu pieszego poprzez budowę chodników.

Spotkanie rozpocznie się o godz. 17.00 na platformie Zoom. Aby do niego dołączyć, należy kliknąć w ten link. Spotkanie będzie również transmitowane na profilu Zarządu Dróg Miasta Krakowa na Facebooku.

Podczas spotkania przedstawione zostaną ostateczne rozwiązania projektowe, stanowiące podstawę do wydania decyzji administracyjnej warunkującej realizację robót budowlanych.