górne tło

Stawiamy na bogactwo różnorodności

– Sama pochodzę z Przemyśla, historycznie miasta dwóch religii i trzech wyznań, dlatego temat współistnienia różnych kultur jest mi wyjątkowo bliski – mówi Anna Grabowska, dyrektorka Centrum Kultury Podgórza, które zostało wyróżnione tytułem Ambasadora Wielokulturowości. O działaniach podejmowanych na rzecz integracji kulturowej opowiada w rozmowie z Beatą Klejbuk-Goździalską.

Gratuluję tytułu Ambasadora Wielokulturowości! Zwłaszcza że to wyróżnienie nie jest efektem kilku miesięcy działań, lecz znacznie dłuższego czasu. Skąd wziął się pomysł na promocję wielokulturowości Krakowa u was, w Podgórzu?

Anna Grabowska: Do zajmowania się wielokulturowością predestynuje nas miejsce, w którym znajduje się nasze Centrum – Podgórze było i jest wielokulturowe, mieszka tu wielu cudzoziemców, którzy korzystają z naszej oferty. Naturalną potrzebą było z jednej strony przygotowanie dla nich propozycji programowych, z drugiej – wykorzystanie ich potencjału. Nie ukrywam, że sama pochodzę z Przemyśla, historycznie miasta dwóch religii i trzech wyznań, więc temat współistnienia różnych kultur jest mi wyjątkowo bliski.

Co zostało docenione tytułem Ambasadora Wielokulturowości – do którego zgłosili Was m.in. cudzoziemcy!

Już samo zgłoszenie do tego tytułu było dla nas wyróżnieniem, bo nasze działania na rzecz integracji docenili mieszkający w Krakowie przedstawiciele i sympatycy innych kultur: Stowarzyszenie Greków w Krakowie, malijski artysta, który na co dzień pracuje jako weterynarz w jednej z krakowskich przychodni, oraz konsul honorowy Republiki Chorwacji.

Gościliśmy w Podgórzu niezwykłych artystów m.in. z Grecji, Japonii, Gruzji, Chorwacji, Kuby, Ukrainy, Indii, Mali czy Gambii, prezentując ich kulturę oraz zwyczaje krakowianom. Poza liczonymi już w dziesiątkach czy setkach koncertami, wystawami i spotkaniami ostatnio udało nam się – jako jedynej miejskiej instytucji kultury – uruchomić cykliczne zajęcia nauki tańców greckich, prowadzone w języku angielskim i greckim przez profesjonalnego greckiego tancerza.

Mówiąc o wielokulturowości nie sposób pominąć hasła: „tolerancja”. Choć Polacy często podkreślają swoją otwartość na inne kultury, integracja społeczności lokalnej i środowisk cudzoziemców wcale nie jest łatwym zadaniem…

To prawda, nie będę ukrywać, że mamy tu jeszcze wiele do zrobienia. Trzeba jednak pamiętać, że aby móc coś zmienić, potrzebni są wykwalifikowani edukatorzy i animatorzy kultury. Centrum Kultury Podgórza realizuje – wpisany do „Programu Rozwoju Kultury w Krakowie do roku 2030” – program Krakowski Archipelag Kultury, do którego zaproszeni zostali przedstawiciele ośrodków kultury, bibliotek, muzeów, szkół, organizacji pozarządowych itp. zajmujących się edukacją kulturową. W tym roku, pod hasłem „Kurs na wielokulturowość”, uczestnicy programu zajmowali się m.in. problematyką integracji, poszukiwali rozwiązań zwiększających otwartość odbiorców na inne kultury. To są bardzo potrzebne działania, choćby ze względu na fakt, że w ostatnich miesiącach, z powodu wojny za naszą wschodnią granicą, liczba cudzoziemców w Krakowie znacznie się zwiększyła.

Wy także włączyliście się w działania na rzecz Ukrainy…

Staramy się pomagać tym, którzy w naszym mieście znaleźli swój azyl, jak i tym, którzy pozostali w swoim dotkniętym wojną kraju. Od marca prowadzimy bezpłatne zajęcia nauki języka polskiego. Od poniedziałku do piątku przez cztery godziny dziennie dzieci z Ukrainy mogą również bawić się z rówieśnikami w naszej Pracowni Mistrza Twardowskiego pod okiem edukatorów i animatorów mówiących w ich rodzimym języku. W naszych filiach – a mamy ich aż osiemnaście – także się sporo dzieje: oprócz zajęć językowych proponujemy m.in. warsztaty artystyczne, animacyjne oraz kulinarne dla dzieci i rodzin. W siedmiu naszych jednostkach organizowane są zajęcia integracyjne dla maluchów do lat trzech z rodzicami lub opiekunami, finansowane ze środków Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci UNICEF.

Nasze Centrum zaangażowało się także w zbiórkę materiałów niezbędnych do ratowania dóbr kultury Lwowa oraz najbardziej potrzebnych rzeczy dla Lwowa, który jest miastem partnerskim Krakowa.

A na korytarzach Centrum można spotkać Ukraińców, którzy znaleźli tu zatrudnienie!

Stawiam na kompetencje, pasję i różnorodność. Osoby z Ukrainy wniosły do CKP nowe spojrzenie na integrację kulturową i garść świetnych pomysłów do realizacji.


Anna Grabowska – od 2017 r. dyrektor nagrodzonego tytułem Ambasadora Wielokulturowości Centrum Kultury Podgórza (wcześniej Dom Kultury Podgórze), powstałego w 1984 r.

Obecnie Centrum tworzy siedziba główna (przy ul. Sokolskiej 13) oraz 18 filii. Wszystkie jednostki CKP są zlokalizowane w prawobrzeżnej części Krakowa – na terenie historycznej dzielnicy Podgórze, a zgodnie z aktualnym podziałem administracyjnym miasta w obrębie dzielnic VIII–XIII. Centrum oferuje szeroką gamę zajęć i wydarzeń kulturalnych dla wszystkich grup wiekowych – od maluchów po seniorów.

Tekst ukazał się w dwutygodniku Kraków.pl