górne tło

Międzynarodowe Warsztaty Benchmarkingowe w krakowskich Wodociągach

Eksperci i przedstawiciele miejskich przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych z całego świata zjechali do Krakowa, aby rozmawiać o dobrych praktykach i najnowocześniejszych rozwiązaniach w branży. W otwarciu warsztatów wziął udział Prezydent Jacek Majchrowski.

Międzynarodowe grono uczestników tegorocznych warsztatów przywitali obok Prezydenta Krakowa Dyrektor Zarządzający Europejskiej Organizacji na rzecz Benchmarkingu (EBC) Peter Dane, Prezes Zarządu WMK S.A. Piotr Ziętara oraz Członkini Zarządu spółki Katarzyna Jachymska.

Pomysł organizacji warsztatów w Krakowie pojawił się już trzy lata temu, jednak pandemia opóźniła realizację tych planów. Krakowskie wydarzenie (17-18 listopada br.) to już drugie – po poznańskich – warsztaty EBC w naszym kraju. Jego organizatorami są Europejska Organizacja na rzecz Benchmarkingu (EBC) oraz Wodociągi Miasta Krakowa.

Bieżąca edycja poprzedzających warsztaty badań benchmarkingowych zgromadziła 47 przedsiębiorstw wodociągowych i kanalizacyjnych z państw takich jak: Holandia, Polska, Finlandia, Grecja, Szwajcaria, Cypr, Niemcy, Hiszpania, Belgia, Rumunia, Szwecja, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Peru, czy Oman.

Wodociągi Miasta Krakowa po raz pierwszy wzięły udział w międzynarodowej analizie porównawczej prowadzonej przez EBC w 2015 r. Było to podyktowane poszukiwaniami wiarygodnego źródła informacji o pozycji Wodociągów Miasta Krakowa na tle innych przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, dążeniem do wdrażania w spółce najlepszych dostępnych w branży praktyk oraz potrzebą dzielenia się wiedzą. Wieloletnia współpraca z organizacją EBC przyczyniła się do wprowadzenia w spółce wielu innowacyjnych rozwiązań zgodnych z najnowszymi trendami w branży wodociągowo-kanalizacyjnej.

Pierwszy dzień realizowanych w naszym mieście warsztatów poświęcony jest analizie wskaźników efektywności w benchmarkingu, a kolejny zwiększeniu efektywności przedsiębiorstw wodociągowych. Na podstawie raportu końcowego uczestniczące w spotkaniu firmy mogą opracować Indywidualny Plan Poprawy Efektywności umożliwiający wdrożenie nowych rozwiązań oraz wyznaczenie celów i działań priorytetowych na najbliższy czas.

Europejska Organizacja Współpracy na rzecz Benchmarkingu (ang. European Benchmarking Co-operation, EBC) to założona w 2005 r. branżowa, nienastawiona na zysk organizacja, której główną inicjatywą jest analiza porównawcza przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych mająca na celu poprawę jakości świadczonych przez nie usług.

Misją EBC jest pomoc przedsiębiorstwom zajmującym się wodą pitną i ściekami w ciągłym procesie doskonalenia usług, poprzez oferowanie międzynarodowego programu porównawczego dla świadczonych przez nie usług oraz dostarczanie platformy do wymiany najlepszych praktyk związanych z zarządzaniem i procesami technologicznymi.