górne tło

Miasto dofinansuje zimowe wydarzenia kulturalne

Kraków, podobnie jak w latach poprzednich, dofinansuje różnorodne zimowe wydarzenia kulturalne organizowane w mieście od stycznia do kwietnia 2023 r. Trwa otwarty konkurs ofert, w którym do rozdysponowania jest 200 000 zł. Propozycje inicjatyw można zgłaszać tylko do dziś, 9 grudnia.

Do konkursu można zgłaszać oferty na realizację różnorodnych przedsięwzięć kulturalnych planowanych w okresie 1 stycznia do 7 kwietnia 2023 roku. Konkurs skierowany jest do prowadzących działalność statutową w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Oczekiwana kwota dotacji nie może przekraczać 50 000 zł i 90 proc. całkowitych kosztów realizacji zadania.

Zgłoszona do konkursu inicjatywa powinna zostać zrealizowana z dbałością o równe traktowanie wszystkich uczestników i dostępna dla osób ze szczególnymi potrzebami. Wydarzenie powinno zakładać możliwość zmiany formuły jego realizacji na formę hybrydową lub w całości online – w przypadku obostrzeń wynikających z pandemii. Każdy z oferentów może złożyć tylko jedną ofertę. Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć tutaj.

Miasto regularnie dofinansowuje wydarzenia kulturalne organizowane w Krakowie. W ubiegłym roku na ten cel miasto przeznaczyło 90 000 zł (w tym roku 200 000 zł). Dzięki dofinansowaniu odbyły się na przykład: zajęcia dla dzieci szkolnych w czasie ferii zimowych „Zimowa podróż artystyczna po Europie”, karnawałowy koncert „Carnevale w renesansowym Krakowie” czy inspirowane architekturą Krakowa warsztaty „Sculpturanima w czterech porach roku. Zima - Maszkarony i Gargulce”.