górne tło

Kraków gotowy na zimę

Jak co roku, już od połowy października wszystkie miejskie służby są przygotowane do zimy. Do zimowego utrzymania dróg i chodników gotowych jest 265 jednostek, w tym 73 duże solarki. Akcję koordynuje MPO Kraków.

Miejski komitet koordynacyjny do spraw zimy w Krakowie wznowił pracę. Zasiadają w nim przedstawiciele wszystkich spółek i jednostek miejskich, które co roku zaangażowane są w zimowe utrzymanie miasta. Dyspozytorzy MPO całodobowo monitorują prognozy pogody, temperaturę powierzchni ulic w mieście, a każdy z pojazdów biorących udział w akcji „Zima” jest wyposażony w GPS. Monitoring miejski zapewnia podgląd głównych punktów komunikacyjnych i ulic.

Do zimowego utrzymania dróg i chodników gotowych jest 265 jednostek, w tym 73 duże solarki. W celu zapewnienia bezpieczeństwa na jezdniach i chodnikach zgromadzono 17 000 ton soli, 3 270 ton piasku, 574 tony chlorku wapnia.

Mieszkańcy mogą przysyłać zgłoszenia o oblodzeniu i opadach, konieczności odśnieżania ulic i chodników bezpośrednio do dyspozytorni akcji „Zima” mailowo (interwencje24h@mpo.krakow.pl) i telefonicznie (12 646 23 61) lub kontaktować się bezpośrednio ze spółkami i służbami odpowiedzialnymi w danym zakresie.

W sezonie zimowym 2022/2023 stałym zimowym utrzymaniem objętych zostało:

Sprzęt:

Razem: 265 jednostek

Zaangażowani w akcję „Zima”:

Przydatne numery telefonów i adresy mailowe:

Akcja Zima 2022/2023