górne tło

Akcja „Zima” w Krakowie – podstawowe informacje

W akcję „Zima” zaangażowane są wszystkie miejskie służby. Do utrzymania stanu dróg i chodników gotowych jest łącznie 265 jednostek, w tym 73 duże solarki. W celu zapewnienia bezpieczeństwa na jezdniach i chodnikach zgromadzono 17 000 ton soli, 3 270 ton piasku, 574 tony chlorku wapnia. Akcję koordynuje MPO Kraków.

W miejskim komitecie koordynacyjnym do spraw zimy w Krakowie zasiadają przedstawiciele wszystkich spółek i jednostek miejskich, które co roku zaangażowane są w zimowe utrzymanie miasta. Dyspozytorzy MPO całodobowo monitorują prognozy pogody, temperaturę powierzchni ulic w mieście, a każdy z pojazdów biorących udział w akcji „Zima” jest wyposażony w GPS. Monitoring miejski zapewnia podgląd głównych punktów komunikacyjnych i ulic.

Łącznie do utrzymania stanu dróg i chodników gotowych jest 265 jednostek, w tym 73 duże solarki. W celu zapewnienia bezpieczeństwa na jezdniach i chodnikach zgromadzono 17 000 ton soli, 3 270 ton piasku, 574 tony chlorku wapnia. Akcję koordynuje MPO Kraków.

Mieszkańcy mogą przysyłać zgłoszenia o oblodzeniu i opadach, konieczności odśnieżania ulic i chodników bezpośrednio do dyspozytorni akcji „Zima” mailowo (interwencje24h@mpo.krakow.pl) i telefonicznie (12 646 23 61) lub kontaktować się bezpośrednio ze spółkami i służbami odpowiedzialnymi w danym zakresie.

Ze względu na ochronę zwierząt oraz przyrody, służby utrzymujące tereny zielone mają zakaz stosowania soli. Odśnieżanie odbywa się mechanicznie i ręcznie oraz przy pomocy piasku.

Jednocześnie przypominamy właścicielom, zarządcom i użytkownikom nieruchomości, ze szczególnym uwzględnieniem obiektów tymczasowych oraz budynków wielkopowierzchniowych, m.in.: hipermarkety, hale targowe, sportowe czy magazyny, o obowiązku usuwania śniegu z dachów, powstających sopli oraz odśnieżania chodników (zgodnie z art. 5, ust.1, pkt. 4 Ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach). Zalegający śnieg na dachach oraz powstające sople zagrażają życiu i zdrowiu przechodniów. Grube warstwy śniegu na dachach mogą także doprowadzić do katastrof budowlanych.

Do obowiązków właścicieli nieruchomości należy:

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych.

Zimowe utrzymanie dróg i chodników w Krakowie prowadzone jest zgodnie ze standardami określonymi w regulaminie Miejskiego Komitetu Koordynacyjnego ds. Zimy. Wyszukiwarka ulic dostępna jest tutaj. Szczegółowy opis standardów opisuje stan utrzymania nawierzchni danej kategorii drogi, a także chodników, dróg rowerowych i innych obiektów.

Standardy utrzymania dróg w sezonie zimowym:

Standardy utrzymania chodników, dróg rowerowych i innych obiektów w sezonie zimowym:

W sezonie zimowym 2022/2023 stałym zimowym utrzymaniem objętych zostało:

Sprzęt:

Razem: 265 jednostek

Zaangażowani w akcję „Zima”:

Przydatne numery telefonów i adresy mailowe:

 

Akcja Zima 2022/2023