górne tło

Czwarta Gala Hoovera za nami

3 listopada 2022 roku w Muzeum Fotografii MuFo w Krakowie odbyła się kolejna gala dla darczyńców pomagających dzieciom i młodzieży w ramach akcji Hoover Table.

Wielu darczyńców bierze udział w akcji już kolejny raz. A projekt jest wyjątkowy, bo z powodzeniem łączy siły samorządu (Urząd Miasta Krakowa), dyplomacji (Konsulat Generalny USA w Krakowie) i środowiska biznesowego (m.in. firmy zrzeszone w Amerykańskiej Izbie Handlowej AmCham oraz w Izbie Przemysłowo-Handlowej w Krakowie).

Sylwetka prezydenta Herberta Hoovera stała się znana i bliska już nie tylko dla samych organizatorów, a wydarzenia towarzyszące akcji, w tym gale dla darczyńców, niezmiennie cieszą się uznaniem coraz liczniejszej rzeszy przyjaciół Hoovera. Tym bardziej, że każdą galę uświetnia koncert organizowany przez amerykański konsulat; w tym roku uczestnicy gali mogli podziwiać wokalny kunszt Doroty Miśkiewicz z zespołem.

Trzy poprzednie edycje były adresowane do jednego grona odbiorców – podopiecznych krakowskich placówek opiekuńczo-wychowawczych. W tym roku beneficjentami są wychowankowie Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych przy ul. Górka Narodowa. Zespół zapewnia opiekę i wychowanie chłopcom w wieku do 18 lat, zagrożonym niedostosowaniem społecznym. Chłopcy wzięli już udział w warsztatach fotograficznych zorganizowanych przez Muzeum Fotografii MuFo, które wzbudziły ich ogromne zainteresowanie. Teraz wspólnie przygotowują konkursową wystawę fotografii pod hasłem „Oczami Hoovera”, którą pokażą w reprezentacyjnych salach Pałacu Wielopolskich w styczniu 2023 roku. Nagrody będą zarówno grupowe – dla ośrodka, jak i indywidualne – dla autora najciekawszej fotografii.

Nagrody finansowane są w całości ze środków przekazanych przez darczyńców na konto Fundacji Pełni Kultury. W tej edycji statuetki przyznano już 18 firmom: ABB, Aestemed, Restauracja Andromeda Alfa, BP, CANPACK, Restauracja Fiorentina, GE Healthcare, International School Of Kraków, Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie, M Broker Ubezpieczeniowy, Motorola Solutions, MPL Services, Pegasystems, Philip Morris, Polonia Consulting KE, Raytheon Technologies, Restauracja Szara Gęś i Hotel Sheraton.

Ale akcja trwa i wciąż można ją wesprzeć (szczegóły tutaj), do czego serdecznie zachęcamy.

Relacje z gali zamieściły też inne media: RMF 24