górne tło

KEGW udrożni rów przy ul. Laskowej

720-metrowy odcinek rowu pomiędzy ulicami Udzieli i Laskową zostanie kompleksowo udrożniony. Działanie poprawi i przyspieszy przepływ wód deszczowych w stronę wlotu kanalizacyjnego (pod torami kolejowymi przy ul. Udzieli). W zwiększonym, oczyszczonym i umocnionym korycie woda opadowa wzbierająca w czasie deszczy nawalnych będzie odprowadzana szybciej i w sposób bardziej kontrolowany. Planowany termin zakończenia prac to 14 listopada. Koszt zadania wyniesie ponad 960 tys. zł.

Rozpoczęta modernizacja, polegająca na oczyszczeniu boków, pogłębieniu dna i obłożeniu ażurowymi płytami części koryta znacznie poprawi przepływ wód deszczowych. Ale to nie jedyne zadanie przeciwpowodziowe realizowane obecnie na terenie Bieżanowa.

Na zlecenie jednostki Klimat-Energia-Gospodarka Wodna prowadzone są prace geodezyjne, których wyniki będą punktem wyjścia do planowanego modelowania rzek: Drwinki i Drwini Długiej. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie po otrzymaniu przedmiotowej dokumentacji geodezyjnej wykona docelowe modelowanie przepływów cieków wodnych. Pozwoli to wybrać najkorzystniejszy wariant inwestycyjny dla Bieżanowa.

Realizowane obecnie poszerzanie koryta rowu przy ul. Laskowej to rozwiązanie szybkie w realizacji, sprzyjające odbudowie retencji, ale też mające realny wymiar, jeśli chodzi o poprawę bezpieczeństwa powodziowego pobliskiego osiedla. Woda deszczowa podczas gwałtownego opadu nie przeciąży kanalizacji, wedle obliczeń może zostać zmagazynowana nawet w dwukrotnie większej objętości niż obecnie. Z uwagi na zmienną aurę prace zostały podzielone na etapy, tak by w razie wystąpienia nagłych opadów rozkopane koryto nadal pełniło swoją funkcję.

Zadania mające na celu kompleksową poprawę bezpieczeństwa przeciwpowodziowe Starego Bieżanowa realizowane są w następujący sposób, zgodnie z kompetencjami:

  1. Budowa czterech suchych zbiorników retencyjnych – PGW Wody Polskie
  2. Wykonanie muru z grodzic winylowych na prawym brzegu na odcinku w rejonie osiedla Złocień – PGW Wody Polskie
  3. Wykonanie muru z grodzic winylowych odcinkowo obustronnie poniżej zbiornika Bieżanów w rejonie osiedla Bieżanów – Gmina Miejska Kraków