górne tło

Trwa budowa przepompowni z rurociągiem

U zbiegu ulic Agatowej i Półłanki trwają prace nad budową przepompowni wraz z rurociągiem tłocznym. Przedsięwzięcie o wartości ok. 1,5 mln zł pozwoli na odprowadzenie nadmiaru wód deszczowych do kanalizacji w pobliżu ul. Domagały, a tym samym zabezpieczy obszar przed podtopieniami.

Teren został już wygrodzony, na miejscu od kilku tygodni pracuje ciężki sprzęt. Całość robót odbywa się poza drogami, ul. Półłanki i ul. Agatowa są przejezdne.

Nowa inwestycja pozwoli nie tylko na natychmiastowe odprowadzenie nadmiaru wód opadowych, ale też na ich zmagazynowanie na czas suszy w pobliskim zbiorniku retencyjnym.