górne tło

Radni złożyli interpelacje

Interpelacje do Prezydenta Miasta Krakowa złożyli radni: Łukasz Maślona, Agata Tatara, Michał Drewnicki oraz Małgorzata Jantos. Poruszają w nich tematy związane z: budową linii tramwajowej do Mistrzejowic, subwencji oświatowej, czy zieleńca w Nowej Hucie.

Radny Łukasz Maślona prosi o informację, na jakim etapie są obecnie prace nad nowym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa. - Ponad 10 miesięcy temu trwały konsultacje społeczne w związku z uchwałą nr XCIII/2446/18 Rady Miasta Krakowa z 24 stycznia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania studium i mieszkańcy chcą wiedzieć, kiedy i jakie będą kolejne etapy prac, oraz czy Pan Prezydent zamierza przedstawić nową koncepcję w tej kadencji samorządu? – czytamy w interpelacji radnego, który pyta również, czy strona rządowa zwracała się do Prezydenta z jakimikolwiek informacjami odnośnie do prac nad zmianą ustaw dotyczących planowania przestrzennego, o których informują media? W kolejnej interpelacji radny prosi o udzielenie informacji dotyczącej projektu „Budowa linii tramwajowej KST etap IV (ul. Meissnera – Mistrzejowice)”. - Czy wykonawca przygotował nowy projekt budowy linii tramwajowej zgodnie z informacjami prezentowanymi na stronie internetowej, jak również na podstawie ustaleń ze spotkania strony społecznej z Zastępcą Prezydenta Miasta Krakowa Andrzejem Kuligiem? Kiedy można się spodziewać upublicznienia projektu? Jakie zmiany wprowadzono względem projektu z grudnia 2021 r., który stanowił załącznik do decyzji ZRID? Jaką ilość drzew udało się uchronić przed wycinką względem poprzedniego projektu? Na jakim etapie znajduje się obecnie wniosek o decyzję ZRID oraz ponowna ocena oddziaływania na środowisko? Czy Wykonawca przygotował nowy raport o oddziaływaniu na środowisko? Jeśli tak – proszę o jego udostępnieniem – czytamy w jego interpelacji.

Radna Agata Tatara pyta Prezydenta w interpelacji na jakim etapie jest realizacja  inwestycji  w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 14 przy ul. Stawowej? - Realizacja zadania zaplanowana została w latach 2022-2024. Planowany koszt inwestycji: 16,2 mln zł – pisze radna Tatara. Agata Tatara złożyła też interpelację w sprawie  poprawy parametrów ul. Piotra Borowego. - Mieszkańcy osiedla River Lane toną w błocie z powodów braku utrzymania końcowego odcinka ul. Piotra Borowego. W czasie wakacji odbyły się spotkania online wspólnoty mieszkaniowej, przedstawicieli mieszkańców z ówczesnym dyrektorem Januszem Zagórskim z Zarządu Dróg Miasta Krakowa. Mieszkańcy apelowali o podjęcie pilnych prac mających na celu niezwłoczną, doraźną naprawę istniejącej nawierzchni szutrowej. Równocześnie poruszana była kwestia umieszczenia tego zadania w  przyszłorocznym budżecie miasta. Zarząd Dróg Miasta Krakowa w odpowiedzi na pismo z 28 czerwca 2021r. poinformował, że wystąpi ze stosownym wnioskiem o przygotowanie i wprowadzenie do budżetu miasta Krakowa oraz WPF zadania. Niestety zadanie nie zostało ujęte w budżecie. Dlatego proszę o podjęcie niezbędnych działań mających na celu pomoc mieszkańcom i konieczne zabezpieczenie drogi do czasu ostatecznego zakończenia zadania – pisze radna. Interpeluje też w sprawie otrzymanej subwencji oświatowej w roku 2022 r. - W związku z podwyżkami wynagrodzeń dla nauczycieli, zmianie stopni awansu zawodowego oraz zatrudnieniu dodatkowych specjalistów - pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, którzy już od przedszkola będą wspierać dzieci w rozwoju proszę o informację na temat przekazanego wsparcia finansowego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w roku 2022 r. dla naszego miasta. Równocześnie proszę o informację jaka będzie potrzebna kwota do zabezpieczenia finansów dla oświaty do końca roku 2022 r. Czy zaplanowane środki finansowe wystarczą na pokrycie działalności jednostek oświatowych? – pyta radna Agata Tatara.

- Zwróciła się do mnie osoba, która w ostatnim czasie była w Norymberdze – mieście bliźniaczym do Krakowa. Przekazała informację, że „na Zamku w Norymberdze dla turysty z Polski nie ma żadnych materiałów w języku polskim, nie można zamówić przewodnika mówiącego po polsku, mimo iż bilety wstępu do obiektu zamówione i zakupione zostały już wcześniej. Również wybierając przejażdżkę po mieście popularnym Bimmelbahn na turystę czeka informacja w siedmiu językach, ale nie ma wśród nich języka polskiego. O pomniejszych obiektach turystycznych nie wspomnę”. Prosiłbym o zweryfikowanie tych informacji i w miarę możliwości podjęcie rozmów na temat dodania języka polskiego do materiałów, które czekają na turystów. Zdaje sobie sprawę, że nie da się tutaj nic wymusić, ale może warto wykorzystać dobre relacje, które posiadamy do zwrócenia uwagi na tę niedogodność – czytamy w interpelacji radnego Michała Drewnickiego.

Radny Drewnicki prosi też w interpelacji o informację na temat zieleńca zlokalizowanego wewnątrz osiedla Srebrnych Orłów przy ulicy Kurzei na Mistrzejowicach, który jest własnością spółdzielni mieszkaniowej, a na którym dotychczas zlokalizowany był ogródek jordanowski. - W myśl zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Mistrzejowice – ks. Jancarza” teren ten pełni funkcję zieleni, co stwarza okazję do jego wykupu. Mieszkańcy przez wiele lat starali się zachować ten obszar przed zabudową, co na ten moment się udaje. Jednakże do niedawna w mocy pozostała decyzja o pozwoleniu na budowę parkingu. Prosiłbym o informację, czy spółdzielnia wystąpiła o wykup tego terenu przez miasto, czy pozwolenia na budowę zachowały do dzisiaj moc obowiązującą -pisze radny w interpelacji.

Radna Małgorzata Jantos pyta w interpelacji na jakim etapie są działania związane z powstaniem Parku Krakowianek. Radna prosi też o zagospodarowanie Skweru Kobiet – i postawienie w tym celu ławek oraz poprawienie stanu zieleni. Małgorzata Jantos chciałaby też wiedzieć, na jakim etapie jest powstanie parku edukacyjnego Branice. – Pyta mnie o to wiele osób – pisze w interpelacji radna Jantos.