górne tło

Radni obradują - 95. sesja RMK

28 września w środę o godz. 10.00 w Sali Obrad RMK przy pl. Wszystkich Świętych 3-4 oraz zdalnie odbędzie się 95. sesja Rady Miasta Krakowa.

Radnym przedstawiona zostanie informacja Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie gospodarowania mieniem, w szczególności w zakresie działań mieszkaniowych i działań w zakresie sprzedaży i nabywania gruntów w latach 2015-2022. W porządku obrad znalazł się też projekt uchwały grupy mieszkańców w sprawie zmiany uchwały nr XV/99/03 z 7 maja 2003 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Miejskiej Kraków (druk nr 2956).

Radni w trybie jednego czytania procedować też będą projekty uchwał kierunkowych do Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie: zmiany nazwy użytku ekologicznego „Las w Witkowicach” na „Park Leśny Witkowice im. prof. Jana Małeckiego (druk nr 2960, projekt Rady Dzielnicy IV Prądnik Czerwony) oraz stworzenia systemu monitoringu krakowskich rzek (druk nr 2970, projekt klubu radnych Kraków dla Mieszkańców). W porządku obrad znalazły się też projekty rezolucji w sprawie: rozbudowy systemu monitoringu rzek i powszechnego udostępnienia informacji o stanie rzek w Polsce (druk nr 2971-R, projekt klubu radnych Kraków dla Mieszkańców) oraz ustanowienia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej roku 2023 - Rokiem Włodzimierza Tetmajera (druk nr 2972-R, projekt Komisji Kultury i Ochrony Zabytków).

Mieszkańcy będą mieli możliwość zabrania głosu zdalnie podczas sesji RMK. W tym celu należy przesłać zgłoszenie do Kancelarii Rady Miasta Krakowa na adres br.umk@um.krakow.pl wraz ze wskazaniem kontaktowego adresu mailowego na co najmniej dzień przed terminem sesji. Mieszkańcy będą musieli też określić, w którym punkcie obrad chcą zabrać głos. Na podany adres przesłany zostanie link umożliwiający zdalne uczestnictwo w sesji RMK oraz wzięcie udziału w dyskusji.

Porządek obrad 95. sesji RMK