górne tło

Jubileusz 30-lecia DPS przy ul. Łanowej 39

22 września swoje 30-lecie obchodził Dom Pomocy Społecznej przy ul. Łanowej 39. Dom zapewnia opiekę 130 osobom przewlekle somatycznie chorym, które wymagają całodobowej opieki. Z tej okazji mieszkańcy i pracownicy świętowali ten jubileusz w obecności wiceprezydenta miasta Andrzeja Kuliga oraz zaproszonych gości.

Dom jest w pełni dostosowany do potrzeb mieszkańców, gdyż oprócz takich pomieszczeń jak kuchnia czy stołówka oraz pralnia posiada także świetlicę „Kuźnię”, która wykorzystywana jest do aktywności w ramach terapii zajęciowej oraz wydarzeń okolicznościowych. W budynku znajduje się także kawiarnia połączona z kącikiem czytelniczym, gabinety fryzjerski i krawcowej, sala rehabilitacji oraz kaplica.

Dom został utworzony 1 października 1992 roku przez ówczesnego wojewodę małopolskiego, Tadeusza Piekarza. Aktualnie jest jednostką systemu pomocy społecznej Gminy Miejskiej Kraków.