górne tło

Zespół zadaniowy podsumuje działania

22 września o godz. 16.00 w sali Portretowej Urzędu Miasta Krakowa przy pl. Wszystkich Świętych 3-4 odbędzie się ostatnie posiedzenie zespołu zadaniowego ds. Forum Przyszłości Dzielnic. Zgodnie z zapisami uchwały powołującej do życia FPD, zespół zadaniowy do końca września ma przedstawić raport końcowy.

Forum Przyszłości Dzielnic powstało w trakcie trwania poprzedniej, VII kadencji, Rady Miasta Krakowa. Do życia powołali je: ówczesny Przewodniczący Rady Miasta Krakowa Bogusław Kośmider, radni miejscy i dzielnicowi oraz grupa organizacji pozarządowych – Biuro Inicjatyw Społecznych, Fundacja Stańczyka, Pracownia Obywatelska. Miało na celu przede wszystkim stworzenie grupy dyskusyjnej do wymiany doświadczeń i wiedzy. Jednak zebrane w ten sposób doświadczenia i informacje nie doczekały się opracowania końcowego, a żadne z zaproponowanych rozwiązań nie znalazło zastosowania w działaniu i organizacji rad dzielnic. Dlatego Rada Miasta Krakowa w czerwcu 2019 r. podjęła uchwałę kierunkową do Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie zainicjowania działań w formie Forum Przyszłości Dzielnic wraz z opracowaniem raportu końcowego. W ten sposób powstał obecnie funkcjonujący zespół. Wśród członków Forum Przyszłości Dzielnic są radni miejscy, przewodniczący bądź wiceprzewodniczący rad dzielnic, aktywiści – przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz urzędnicy. Zespołowi przewodniczy obecnie Artur Buszek, wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa.

5 maja 2021 r. radni zadecydowali o wprowadzeniu zmian w uchwale nr XIX/392/19 Rady Miasta Krakowa z 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie zainicjowania działań w formie Forum Przyszłości Dzielnic wraz z opracowaniem raportu końcowego – ma on powstać do końca września 2022 r.