górne tło

Aktywni seniorzy opanują Kraków

W tym roku już po raz dziewiąty Stowarzyszenie Manko – Głos Seniora organizuje IX Międzynarodowe Senioralia w Krakowie, które odbędą się 21 - 22 września.  Honorowym patronatem objął je Przewodniczący Rady Miasta Krakowa Rafał Komarewicz. Radę Miasta Krakowa podczas wydarzeń 22 września reprezentował będzie Michał Drewnicki, wiceprzewodniczący RMK.

Wydarzenie to ma na celu kształtowanie i utrwalanie wśród seniorów postawy aktywnego obywatela, a także integrowanie ich poprzez budowanie świadomości ekonomicznej, prawnej, związanej z bezpieczeństwem oraz prozdrowotnej osób 60+. Międzynarodowe Senioralia w Krakowie to wydarzenie, które odbywa się corocznie i gromadzi dużą liczbę uczestników (w 2021 r. udział wzięło aż 3000 osób ze 100 miejscowości). Na wydarzenie zapraszani są członkowie Rad Seniorów, Uniwersytetów Trzeciego Wieku, organizacji seniorskich, instytucji publicznych, społecznych i prywatnych oraz przedstawicieli miast partnerskich i władz samorządowych z całej Polski.

Główna część IX Międzynarodowych Senioraliów w Krakowie odbędzie się 22 września. Zainauguruje je msza święta w bazylice Mariackiej. Następnie uczestnicy w kolorowym pochodzie udadzą się do Parku im. Henryka Jordana, gdzie przedstawione zostaną wykłady edukacyjne (na temat zdrowia, bezpieczeństwa, prawa i ekonomii oraz aktywizacji seniorów), oraz ponad 20 bezpłatnych badań i porad lekarskich (badania kardiologiczne, badania ciśnienia, badania słuchu, badania wzroku, badania cukru, pomiar masy ciała).

Podczas wydarzenia uczestnicy będą mogli zapoznać się z najnowszymi metodami oszustw na stoisku Bezpieczny Senior – Stop Manipulacji, nie daj się oszukać. Jednocześnie będzie możliwość skorzystania z pomocy przy zakładaniu kont społecznościowych. W Senioraliach wezmą udział firmy (m.in. ośrodki wypoczynkowo-rehabilitacyjne, uzdrowiska, sanatoria, stoiska przedstawiającą lokalne wyroby z różnych części Polski), które przedstawią atrakcyjne oferty zniżkowe dla Seniorów. W ramach wydarzenia planowana jest również część sportowa oraz rozrywkowa obejmująca: koncerty, występy artystyczne zespołów seniorskich, losowania nagród, pokaz mody oraz imprezę integracyjną, którą poprowadzi światowej sławy DJ Wika –najstarsza DJ-ka Europy.

Więcej o Senioraliach można przeczytać tutaj.