górne tło

Kolejne zmiany dla kierowców na ulicach Ujastek Mogilski i Petőfiego

Wykonawca odcinka drogi ekspresowej S7 Kraków – Widoma zakończył demontaż wyspy dzielącej pasy ruchu ul. Ujastek Mogilski i układanie nawierzchni nowej jezdni w kierunku istniejącego fragmentu wschodniej obwodnicy Krakowa (S7). Kierowcy jadący od strony al. Solidarności mogą korzystać z niej od 22 września. Bezpieczny wjazd na obwodnicę umożliwia wyznaczona przełączka, przed którą obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km/h.

Zmiana tymczasowej organizacji ruchu nastąpiła także w ciągu ul. Petőfiego, w rejonie skrzyżowania z ul. Łowińskiego. Od 26 września ruch samochodów w kierunku ul. Morcinka odbywa się po poszerzeniu o dł. ok. 80 m, wytyczonym tuż przy wschodniej krawędzi istniejącej jezdni. Przystanek „Petőfiego n/ż” został przesunięty w kierunku wiaduktu kolejowego. Taka organizacja ruchu będzie funkcjonować przez ok. 2 miesiące i jest związana z budową kanalizacji deszczowej.

Prace w tym rejonie prowadzone są w związku z budową odcinka drogi ekspresowej S7 Kraków – Widoma przez konsorcjum firm Gülermak i Mosty Łódź. Zgodnie z harmonogramem mają się zakończyć w 2024 roku.