górne tło

Przedstawiciele koreańskiego koncernu POSCO z wizytą u Prezydenta Krakowa

Posco to jedno z największych przedsiębiorstw w Korei i światowy lider w produkcji stali. 19 września delegacja koncernu na czele z jego Wiceprezesem odwiedziła krakowski magistrat.

Kurtuazyjne spotkanie z Prezydentem Majchrowskim poprzedziła wizyta przedstawicieli POSCO w krakowskim Zakładzie Termicznego Przekształcania Odpadów. To właśnie ten koreański koncern był wykonawcą Ekospalarni. Umowa podpisana została 31 października 2012 r. Prace nad projektem, który zrealizowany został w formule "zaprojektuj i wybuduj" trwały 2 lata.

Odwiedzający Kraków po raz pierwszy Wiceprezes Koncernu Sungwook Chung miał okazję przyjrzeć się codziennym działaniom Ekospalarni i zapoznać z planami rozwoju obiektu.

Warto pamiętać, że krakowski zakład może przetworzyć w ciągu roku maksymalnie 245 tys. ton odpadów komunalnych. Do termicznego przekształcenia kierowane są zmieszane odpady komunalne wyselekcjonowane przez mieszkańców oraz inne odpady powstałe w wyniku przeróbek odpadów komunalnych pochodzących wyłącznie z terenu Gminy Miejskiej Kraków.

Spalanie odbywa się w sposób ciągły na 2 równoległych liniach; każda o wydajności nominalnej 15,5 t/h. Ekospalarnia zapewnia przy tym odzysk energii zawartej w odpadach. Powstaje w ten sposób 65 tys. MWh energii elektrycznej, czyli tyle, ile potrzebują krakowskie tramwaje w ciągu roku i 270 tys. MWh energii cieplnej pozwalające na zaspokojenie 10% rocznych potrzeb systemu ciepłowniczego miasta.

Na terenie Ekospalarni prowadzone są działania w ramach uruchomionej ścieżki edukacyjnej, mające na celu podnoszenie świadomości ekologicznej krakowian oraz przybliżenie odwiedzjącym wiedzy na temat technologii i funkcjonowania zakładu termicznego przekształcania odpadów.

Ekospalarnia jest stałe rozwijana i rozbudowywana. Planowane na najbliższe lata inwestycje, to m.in.: realizacja instalacji odzysku ciepła ze spalin, stworzenie zakładu odzysku wodoru, czy zwiększenie odzysku metali z odpadów powstających w procesie termicznego przekształcenia. Podczas wizyty przedstawicieli POSCO w Krakowie przeprowadzono wstępne rozmowy o potencjalnym zaangażowaniu koncernu w te i inne planowane przez miasto projekty infrastrukturalne.

Zobacz zdjęcia ze spotkania w OTOFoto Kronice Miasta Krakowa