górne tło

Radni interpelują do prezydenta

Interpelacje do Prezydenta Miasta Krakowa złożyli radni: Jakub Kosek, Adam Migdał oraz Michał Starobrat. Poruszają w nich m.in. tematy związane z funkcjonowaniem Trasy Łagiewnickiej, czy remontem chodnika.

Radny Jakub Kosek interpeluje w sprawie chodnika przy ul. Różyckiego 6 oraz na przyległym skrzyżowaniu. Radny chciałby wiedzieć, kiedy chodnik zostanie wyremontowany. W załączniku do interpelacji przekazuję zdjęcia obrazujące fatalny stan chodników. W przypadku braku planów remontu w bieżącym roku proszę o informację, jaki byłby koszt wyremontowania tych chodników – pisze radny w interpelacji.

Radny Adam Migdał złożył dwie interpelacje. Pierwsza z nich dotyczy Trasy Łagiewnickiej. Radny prosi o przeanalizowanie rozwiązań na wyjazdach z trasy. – Wydłużenie czasu skrętu z Trasy Łagiewnickiej w ul. Turowicza oraz umożliwienie skrętu dwoma pasami poprzez dołożenie skrętu w lewo z pasa na wprost w ul. Witosa; wydłużenie czasu skrętu w lewo z Trasy Łagiewnickiej w ul. Grota Roweckiego oraz umożliwienie skrętu w lewo w tę ulicę dwoma pasami w kierunku Skawiny. Na tym kierunku wydłuża się znacznie kolejka samochodów oczekujących na przejazd w kierunku Skotnik i Skawiny – uzasadnia radny Migdał. Druga interpelacja radnego dotyczy przygotowania i budowy prawoskrętu linii tramwajowej z ul. Nowosądeckiej do ul. Wielickiej. Radny dodaje, że realizacja takiego rozwiązania umożliwiłaby: wprowadzenie obsługi tramwajowej między Borkiek Fałęckim, Czerwonymi Makami, Prokocimiem i Bieżanowem z pominięciem odcinka Wadowicka – Kalwaryjska – Limanowskiego – Wielicka; zwiększenie elastyczności, niezawodności i funkcjonalności sieci tramwajowej na południu Krakowa oraz dodatkowe zwiększenie efektywności odcinka linii tramwajowej powstałej w ramach budowy Trasy Łagiewnickiej.

Radny Michał Starobrat interpeluje w sprawie korekty sygnalizacji świetlnej w rejonie ulic: Herberta, Stojałowskiego, Turowicza i Witosa. – Po oddaniu do użytku Trasy Łagiewnickiej kierowcy przemieszczający się tymi ulicami stoją w ogromnych korkach i zwracają uwagę na zbyt krótkie cykle zielonego światła.  (…) Problem niewydajnej sygnalizacji świetlnej w tym rejonie może w dużej mierze wpływać na korki od strony Swoszowic – pisze radny w interpelacji i w imieniu mieszkańców prosi o jak najszybszą korektę ustawień sygnalizacji świetlnej.