górne tło

Prezydent odznaczony za wspieranie Ukrainy

Pomoc Krakowa dla Ukrainy i Ukraińców jest wzorem dla innych miast Europy i spotyka się z wyrazami uznania różnych środowisk. W czwartek, 15 września, za zaangażowanie w kwestię ukraińską Prezydentowi Miasta Krakowa podziękowali krakowscy protestanci. Na ręce Jacka Majchrowskiego przekazali oni odznaczenie przyznane Prezydentowi przez Ogólnoukraińskie Stowarzyszenie Obywateli «КРАЇНА» - order „Za wspieranie Ukrainy”.

W spotkaniu w magistracie wzięli udział przedstawiciele Kościoła Bożego w Polsce: biskup Wojciech Włoch, pastor Tomasz Tomkowicz oraz Volodymyr Savchenko, odpowiedzialny w kościele Jezusa Chrystusa w Krakowie za pracę z osobami rosyjsko oraz ukraińskojęzycznymi.  Gościom towarzyszyła radna Rady Miasta Krakowa Małgorzata Jantos.

Kościół Boży w Polsce jest częścią najstarszej denominacji zielonoświątkowej na świecie (Church of God, Cleveland Tennessee). W Krakowie Kościół ma 8 zborów (parafii) – w tym dwie ukraińskie. Od początku konfliktu zbrojnego na Ukrainie parafianie Kościoła angażują się w pomoc uchodźcom i zbierają dary, które są przekazywane do potrzebujących na Ukrainie za posrednictwem ukraińskiej fundacji „Oberig”. Na prośbę środowisk protestanckich, Miasto bezpłatnie udostępniło fundacji część magazynu NOHO Logistic na Rybitwach, gdzie funkcjonuje Miejski Magazyn Pomocy dla Ukrainy. Miasto pomagało zorganizować logistykę i dokumenty potrzebne do realizacji transportów humanitarnych fundacji z Krakowa do Berdyczowa na Ukrainie, skąd pomoc była następnie dystrybuowana na tereny objęte działaniami wojennymi.

Z zasobów Krakowskiego Magazynu Pomocy – darów przez krakowian, przekazanych przez firmy, instytucje lub zagraniczne miasta partnerskie Krakowa – korzystali także przedstawiciele Misji Słowiańskiej, działającej w Krakowie z ramienia Kościoła Bożego w Polsce. Od początku konfliktu na Ukrainie Misja aktywnie pomaga uchodźcom, organizując dla nich m.in. bezpłatny hostel, wyżywienie i wsparcie materialne. Miasto Kraków pomogło także Kościołowi Baptystów w Wieliczce zorganizować transporty humanitarne do partnerskich parafii w miastach Lwów, Kremieńczuk i Kamieniec Podolski. Łącznie wysłano tam 35 busów z pomocą.    

W uznaniu zakresu pomocy i zaangażowania Urzędu Miasta Krakowa na rzecz sprawy ukraińskiej, przedstawiciele fundacji „Oberig” wystąpili do Ogólnoukraińskiego Stowarzyszenia Obywateli «КРАЇНА» z wnioskiem o odznaczenie Prezydenta Miasta Krakowa orderem „Za wspieranie Ukrainy”. Order ten został ustanowiony w 2017 roku i jest przyznawany m.in. ukraińskim i zagranicznym działaczom państwowym i samorządowcom, którzy walnie przyczynili się do odbudowy kraju.

Ogólnoukraińskie Stowarzyszenie Obywateli «КРАЇНА» zostało założone w marcu 2013 r. Jego celem jest odnowa tożsamości kulturowej i narodowej Ukrainy oraz kształtowanie na poziomie obywatelskim nowoczesnej narodowej polityki. Członkowie stowarzyszenia angażują się społecznie, pełnią funkcje doradcze na szczeblu państwowym i lokalnym, a także odznaczają osoby i instytucje zasłużone na rzecz Ukrainy.

Zobacz zdjęcia ze spotkania na OTO FOTOkronika Miasta Krakowa