górne tło

Klimatyczne punkty krytyczne

Obecne tempo ocieplania się Ziemi sprawia, że w najbliższym czasie może ona być zagrożona przekroczeniem sześciu niebezpiecznych, klimatycznych punktów krytycznych. Może to wywołać odczuwalne zmiany w sposobie funkcjonowania systemów ziemskich, wpływając na oceany, pogodę i procesy chemiczne, które według Organizacji Narodów Zjednoczonych mogą okazać się nieodwracalne.

Gdy punkty krytyczne zostaną przekroczone – załamanie systemu będzie napędzać się samoistnie, co oznacza że proces ten będzie postępować nawet jeśli nie będzie dalszego ocieplania klimatu. We wcześniejszych badaniach naukowcy przewidywali, że punkty krytyczne zostaną przekroczone dopiero wtedy, gdy średnie temperatury globalne wzrosną do ponad 5°C. Jednak od tego czasu pojawiło się coraz więcej dowodów na to, że progi te mogą zostać przekroczone znacznie wcześniej. Naukowcy twierdzą, że w optymistycznym scenariuszu, w którym globalne cele klimatyczne zostaną osiągnięte, Ziemia i tak odnotuje średnie ocieplenie o 1,8°C. Według badań opublikowanych przez Science te sześć punktów krytycznych, które prawdopodobnie zostaną przekroczone to:

Obecnie w regionach polarnych widoczna jest pewna destabilizacja, która może poprzedzić załamanie się systemów ziemskich. Jak podaje ONZ: obecnie Grenlandia i Antarktyda tracą lód sześć razy szybciej niż 30 lat temu a lądolód Grenlandii kurczy się nieprzerwanie od 25 lat z powodu zmian klimatycznych. Niektóre z pozostałych punktów krytycznych, jak np.: obumieranie amazońskich lasów deszczowych, nie zostaną wywołane, jeśli temperatura na świecie nie wzrośnie o 3,5°C. Jednak wszystkie systemy ziemskie są ze sobą wzajemnie powiązane, co sprawia, że załamanie się jednego zagraża pozostałym. Jeśli powierzchnia lodu morskiego i grubość pokrywy lodowej zmniejszy się, wówczas mniej energii słonecznej zostanie odbite, co doprowadzi do dalszego ocieplania się powierzchni Ziemi.

Więcej informacji tutaj [eng.]