górne tło

W sprawie zawilgoconych ścian oraz umieszczenia tablic informacyjnych

Interpelacje do Prezydenta Miasta Krakowa złożyli radni: Iwona Chamielec, Andrzej Hawranek, Michał Starobrat, Edward Porębski, Wojciech Krzysztonek, Grażyna Fijałkowska oraz Łukasz Gibała. Pytają w nich m.in. o: połączenie ulic na Górce Narodowej, wykonanie przejść dla pieszych, czy remont kładki nad torami kolejowymi.

Radna Iwona Chamielec złożyła interpelację w sprawie przeprowadzenia kontroli stanu technicznego czterech budynków z lokalami socjalnymi przy ul. Kapelanka 24. Budynki wpisane są do rejestru zabytków jako część Twierdzy Kraków. – Z powodu wadliwej kanalizacji i wentylacji budynki są stale zawilgocone – pisze radna i prosi o przeprowadzenie wizji lokalnej na miejscu m.in. z udziałem radnych Dzielnicy VIII. W kolejnej z interpelacji radna prosi o przywrócenie przejścia dla pieszych między ulicami Twardowskiego/Szwedzka/Dworska na wysokości sklepu Lewiatan. – Po rozmowie z mieszkańcami najlepszą opcją byłoby wyznaczenie przejścia na linii sklep-kościół, czyli przy ul. Dworskiej – pisze radna Chamielec.

Radny Jakub Kosek złożył interpelację w sprawie połączenia ulic Słomczyńskiego i Zauchy. – Czy takie połączenie jest planowane? Czy ma być realizowane ze środków miasta, czy dewelopera? Kiedy można się spodziewać jego realizacji? – pyta radny Kosek i dodaje, że jest to temat niezwykle istotny nie tylko w kontekście budowy tramwaju na Górkę Narodową, ale też docelowego układu drogowego dla ślepej, wąskiej i dwukierunkowej ul. Słomczyńskiego.

Radny Andrzej Hawranek złożył interpelację w sprawie hotelu dla psów znajdującego się przy ul. Mydlnickiej. – Mieszkańcy sugerują, że dochodzi tam do niepokojących zdarzeń mających wpływ na bezpieczeństwo znajdujących się tam zwierząt, ale także spacerujących w okolicy ludzi – pisze radny i prosi o podjęcie działań zmierzających do skontrolowania działalności hotelu.

Radny Michał Starobrat prosi w interpelacji p przekazanie mieszkańcom pełnej informacji w sprawie zaprezentowanego przez miasto wariantu społecznego fragmentu drogi ekspresowej S7 Kraków-Myślenice. Radny interpeluje też w sprawie poprawy infrastruktury drogowej na os. Kliny. – Proszę o pilne przedstawienie wybranego wariantu przebudowy ul. Zawiłej i uwzględnienie tej inwestycji w budżecie na 2023 r.

- W imieniu mieszkańców proszę o wykonanie przejścia dla pieszych wraz z oznakowaniem przy wejściu na cmentarz w Grębałowie przy ul. Darwina 12. Mieszkańcy sygnalizują, że ruch na tej ulicy bardzo się zwiększył w ostatnim czasie – pisze w interpelacji radny Edward Porębski. Radny prosi też o otwarcie nieczynnej toalety znajdującej się przy wejściu na cmentarz w Grębałowie. – Mieszkańcy informują, że od prawie roku nie ma możliwości skorzystania z niej, co jest bardzo uciążliwe – dodaje radny Porębski.

- W ostatnim czasie dociera do mnie coraz więcej niepokojących informacji dotyczących przypadków pomijania przez miejskie jednostki dzielnic. Sytuacje dotyczą głównie pozwoleń, uzgodnień i innych decyzji wydawanych przez te jednostki przy realizacji inwestycji. (…) Krakowskie dzielnice pełnią bardzo ważną funkcję w strukturze samorządowej Krakowa. Zasiadają w nich ludzie legitymujący się mandatem społecznego zaufania, którzy często najlepiej znają problemy i oczekiwania społeczności lokalnej. Pomijanie ich głosu przy decyzjach ważnych dla mieszkańców prowadzi często do działań wywołujących kontrowersje w społecznościach lokalnych – pisze w interpelacji radny Wojciech Krzysztonek.

Radna Grażyna Fijałkowska pyta w interpelacji, kiedy zostanie wykonany remont kładki nad torami kolejowymi w Prokocimiu. Radna prosi też o wpisanie do budżetu na 2023 r. oraz do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa zadania „Poszerzenie przystanku autobusowo-tramwajowego przy ul. Wielickiej” (nieopodal skrzyżowania z ul. Bieżanowską), co poprawi bezpieczeństwo pasażerów. Grażyna Fijałkowska, w imieniu Towarzystwa im. Anny i Erazma Jerzmanowskich prosi o umieszczenie w parku ich imienia tablic informacyjnych z historią zespołu pałacowo-parkowego.

Radny Łukasz Gibała złożył interpelację dotyczącą zniczodzielni. - W październiku ubiegłego roku, w odpowiedzi na moją interpelację dotyczącą zniczodzielni, uzyskałem informację o pilotażowym montażu takiego punktu na terenie cmentarza Prądnik Czerwony – pisze radny i pyta Prezydenta, jak przedstawiają się wyniki ww. programów pilotażowych? Czy zniczodzielnie/stojaki na szkło ustawiono dotychczas w innych jeszcze lokalizacjach? Czy planuje się kontynuację wdrażania wspomnianych rozwiązań? Jeśli tak, to na których cmentarzach? Radny Gibała interpeluje też w sprawie ławek na placu Axentowicza i pyta, jakie jest uzasadnienie dla wydania astronomicznej kwoty 1,2 mln zł na ławki zwłaszcza w sytuacji, kiedy można było to zadanie zrealizować kilkakrotnie taniej? - Czy prawdą jest, że w dokumentacji przetargowej pojawił się wcześniej znacznie niższy koszt ławek – 227 tys. zł? Czy kosztorysy wykonawcze inwestycji realizowanych przez Zarząd Zieleni Miejskiej są analizowane pod kątem zasadności i proporcjonalności kosztów elementów małej architektury oraz ewentualnej ich wymiany na tańsze odpowiedniki? Czy mieszkańcy biorący udział w konsultacjach społecznych dotyczących rewitalizacji placu Axentowicza mieli świadomość kosztów ławek? Kiedy dokładnie ZZM przekazał wykonawcy informację o chęci skorzystania z prawa opcji i zlecił wykonanie i montaż ławek? Z jakiego powodu ze strony internetowej ZZM natychmiast po publikacjach medialnych usunięta została w całości dokumentacja przetargu na rewitalizację placu Axentowicza, podczas gdy wcześniej można tam było znaleźć dane dotyczące wszystkich archiwalnych przetargów ZZM z ostatnich lat? – zadaje kolejne pytania radny i prosi o przekazanie dokumentacji tego przetargu. Prosi także o ponowne upublicznienie na stronie internetowej ZZM archiwalnej dokumentacji przetargowej tej jednostki, co najmniej w takim zakresie, w jakim miało to miejsce w ostatnim czasie.