górne tło

Są trzy nowe plany zagospodarowania

Podczas ostatniej sesji radni zagłosowali za uchwaleniem trzech miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów: „Siewna”, „Kapelanka” i „Kazimierza Wielkiego”.

Pierwszy z nich „Siewna” to teren objęty planem na blisko 110 hektarach powierzchni w dzielnicy Prądnik Biały.

Obszar, który dotyczy planu „Kapelanka” znajduje się w dzielnicy VIII Dębniki i obejmuje przestrzeń centrum handlowego pomiędzy ulicami: Kapelanka, Kobierzyńską i Grota-Roweckiego. Plan uwzględnia zmiany przestrzenne, które nastąpiły od momentu powstania tam obiektu handlowego.

Plan miejscowy dla obszaru „Kazimierza Wielkiego” znajduje się w dzielnicy V Krowodrza i zajmuje obszar blisko 29 hektarów. Plan ma na celu ochronę istniejącego układu urbanistycznego oraz znajdującej się w jego obrębie zabudowy, także tej zabytkowej.

Informacje o wszystkich miejscowych planach zagospodarowania dla Krakowa, zarówno tych obowiązujących, jak i sporządzanych dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa.