górne tło

Są miejsca w szkołach ponadpodstawowych

Większość ósmoklasistów znalazła miejsce w szkołach ponadpodstawowych. Pozostali, jeśli tylko chcą kontynuować naukę w krakowskiej szkole, mogą to zrobić. Wystarczy kontakt z Wydziałem Edukacji, który pomoże w znalezieniu wolnego miejsca. O tym dlaczego tegoroczna rekrutacja była tak trudna rozmawiano podczas posiedzenia Komisji Edukacji Rady Miasta Krakowa.

Jak wyjaśniał zastępca dyrektora Wydziału Edukacji Dariusz Domajewski, na rekrutację do szkół ponadpodstawowych nałożyło się w tym roku kilka czynników. Przede wszystkim powrót do struktury oświaty sprzed 1999 r. i rekrutacja tzw. „podwójnego rocznika”, ale też metropolitalny charakter rekrutacji. Do udziału w niej przystąpiło jeszcze więcej uczniów z innych podkrakowskich gmin, niż miało to miejsce w latach poprzednich.  W tym aż 5700 osób, które nie mieszkają w Krakowie, a nawet 500 spoza Małopolski. Jak dalej wyjaśniał Dariusz Domajewski, problemem były także terminy rekrutacji, które kiedyś ustalane były przez kuratora w porozumieniu z organem prowadzącym szkoły. Teraz są określane indywidualnie przez kuratora,  na podstawie przepisów obowiązujących w całym kraju.

- Postępowanie rekrutacyjne trwa w wakacje. Nawet w sierpniu uczniowie zaprzątają myśli sprawami rekrutacji, terminami związanymi ze składaniem dokumentów, udziałem w kolejnych etapach rekrutacji– tłumaczył Dariusz Domajewski.  

Jak dodawał, ważną kwestią jest również ta związana z liczbą miejsc dostępnych w szkołach. Wprawdzie nie ma maksymalnych limitów, ale każdemu zależy na komforcie nauki uczniów. Dyrektorzy szkół określają limity indywidualnie, biorąc też pod uwagę bezpieczeństwo uczniów i pracowników.

Pomimo trudności niezależnych od lokalnego samorządu, Rada Miasta Krakowa i Wydział Edukacji Urzędu Miasta Krakowa w ramach swoich kompetencji starają się ułatwiać proces rekrutacji uczniom i ich rodzicom na tyle, na ile to możliwe. Dzięki temu uczniowie szkół podstawowych biorący udział w rekrutacji mogą złożyć wnioski do dowolnej liczby oddziałów. Od dwóch lat działa także mechanizm podpisywania podań profilem zaufanym, stąd nie ma obowiązku dostarczania dokumentów fizycznie do szkół. Można łatwo i sprawnie zatwierdzić dokumenty, będąc nawet na wakacjach.

Dlaczego w pierwszym etapie do szkół ponadpodstawowych nie zakwalifikowało się 2600 uczniów?

– Chociaż zarówno dyrektorzy szkół, jak i wychowawcy oraz doradcy zawodowi nieustannie namawiamy do składania podań do tak dużej liczby oddziałów jak to możliwe, wciąż wielu uczniów się na to nie decyduje. A przecież wystarczy kilka kliknięć. W tym roku aż 500 osób wybrało w rekrutacji tylko jedną szkołę i jeden oddział, do którego chcieliby się zakwalifikować. Jeśli okazało się, że byli lepsi, taka osoba pozostawała niezakwalifikowana w pierwszym etapie– wyjaśniał Dariusz Domajewski.

– Rozwiązaniem problemu mogłyby być progi punktowe, nie ma jednak woli ministra, by je wprowadzić – dodawała zastępczyni prezydenta Anna Korfel-Jasińska.

Radna Teodozja Maliszewska dopytywała, czy są wolne miejsca dla tych, którzy miejsca w rekrutacji nie znaleźli, a chcieliby kontynuować naukę w szkole ponadpodstawowej.

- Nie prowadzimy rejestru uczniów, którzy się nigdzie nie dostali. Przed rozpoczęciem roku szkolnego w Wydziale Edukacji odbieraliśmy po kilka telefonów dziennie, związanych z poszukiwaniem miejsc w szkołach. Teraz, od jakiegoś tygodnia, telefony się skończyły – wyjaśniał Domajewski. Tłumaczył także, że szkoły ponadpodstawowe nadal mają wolne miejsca. Klasy mogą liczyć 32 uczniów i wielu przypadkach nadal nie są wypełnione maksymalnie.  

Radni z Komisji Edukacji zajęli się  także tematem związanym ze zmianami w prawie oświatowym, m.in. godzinami doraźnymi dla nauczycieli czy też pojawianiem się nowej funkcji - mentora, który docelowo ma zastąpić opiekuna stażu. W okresie przejściowym obie te funkcje będą stosowane równocześnie. W związku z tym rozpoczęły się prace nad zmianą Regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków. Przewodnicząca Komisji, Agata Tatara poinformowała, że Komisja przygotowała swoje rekomendacje w tym zakresie i zostaną one w najbliższych dniach przedstawione Prezydentowi Miasta Krakowa.