górne tło

Rok 2023 rokiem Włodzimierza Tetmajera?

Komisja Kultury i Ochrony Zabytków przygotowała projekt rezolucji w sprawie podjęcia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwały ustanawiającej rok 2023 rokiem Włodzimierza Tetmajera - malarza, pisarza, działacza społecznego i niepodległościowego.         

Projekt rezolucji skierowany jest do Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. - Uzasadnieniem dla tej decyzji jest przypadająca w 2023 r. 100. rocznica śmierci tej jakże niezwykle szlachetnej i zasłużonej dla kultury i polityki postaci – czytamy w projekcie rezolucji. – To będzie miły akcent wypływający z Krakowa – mówiła o projekcie rezolucji Komisji jej przewodniczącą Małgorzata Jantos. Radni przychylili się do przyjęcia inicjatywy uchwałodawczej w tej sprawie.

Włodzimierz Tetmajer był jednym z pierwszych twórców, który odkrył i zachwycił się pięknem podkrakowskiej wsi Bronowice, czego wyrazem jest wiele prac artysty o motywach ludowych, chłopskich i scen wiejskich, typowych dla okresu Młodej Polski. Był on także aktywnym uczestnikiem krakowskiego życia kulturalnego i artystycznego. Postać znanego malarza przyciągała do Bronowic wielu mieszkających w Krakowie i okolicach artystów. Gośćmi Włodzimierza Tetmajera byli więc m.in.: Wojciech Kossak, Julian Fałat, Leonard Strojnowski, Wincenty Wodzinowski, Ludwik Stasiak czy Stanisław Radziejowski. Włodzimierz Tetmajer poza malarstwem zajmował się jeszcze pisaniem oraz działalnością społeczno-polityczną. Angażował się zarówno w organizowanie życia artystycznego, jak i ruchy patriotyczne. Był członkiem Towarzystwa Artystów Polskich „Sztuka", grupy artystycznej Zero, Towarzystwa Polska Sztuka Stosowana, wiedeńskiego stowarzyszenia artystów Secesja. Ponadto był członkiem Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół", „Strzelca", straży pożarnej w Bronowicach oraz członkiem zarządu Polskiego Skarbu Wojskowego, współzałożycielem Polskiego Stronnictwa Ludowego, posłem do parlamentu austriackiego (od 1911 roku) i wielu innych organizacji.

Podczas posiedzenia Komisji radni wydali też pozytywną opinię do projektu uchwały według druku nr 2937 w sprawie zwiększenia dotacji podmiotowej i celowej oraz udzielenia dotacji celowej miejskim instytucjom kultury.