górne tło

Inicjatywa lokalna dla dzieci z Ukrainy

Komisja Dialogu Obywatelskiego Rady Miasta Krakowa wydała pozytywną opinię dla wniosku złożonego w ramach inicjatywy lokalnej pt. „Dzieci z Ukrainy w Krakowie”.

Wniosek złożyła grupa wolontariuszy „Dzieci z Ukrainy w Krakowie”. Grupa powstała, by zintegrować z polskim środowiskiem dzieci, które przyjechały do Krakowa z powodu wojny. Celem działań grupy jest stworzenie spokojnej i bezpiecznej przestrzeni do nauki, zabawy i nawiązywania przyjaźni.

Plan wydarzeń zadania w ramach inicjatywy lokalnej zakłada zajęcia dla dzieci z Ukrainy przez kilka dni w tygodniu. W środy i piątki planowane są klub czytelniczy (czytanie książek polskich i ukraińskich) oraz zajęcia konwersacyjne w języku angielskim, w  czwartek i sobotę zajęcia sportowe dla dzieci, a w niedzielę joga lub taniec dla mam, kursy mistrzowskie i rękodzieło dla dzieci, wycieczki po Krakowie dla całej rodziny.

Wolontariusze wnioskują o udostępnienie lokalu blisko centrum do prowadzenia zajęć. Całkowity koszt realizacji zadania publicznego wyceniony został na 44 tys. zł, z czego wnioskodawcy swoja pracę społeczną wyceniają na prawie 25 tys. zł. Czas trwania inicjatywy przewidziany jest od października 2022 r. do 28 lutego 2023 r.

Więcej o inicjatywie lokalnej i zrealizowanych projektach można przeczytać tutaj.