górne tło

Zaszczep swoje dziecko przeciw grypie / Зробіть дитині щеплення від грипу

Kraków wznawia nieodpłatne szczepienia dzieci przeciw grypie. Szczepienia realizowane są w szpitalu im. Żeromskiego. Program profilaktyki obejmuje dzieci od ukończenia 6. miesiąca do 5. roku życia. Z bezpłatnych szczepień mogą również skorzystać dzieci obcokrajowców, w tym obywateli Ukrainy, które posiadają numer PESEL.

У Кракові відновлюють безкоштовну вакцинацію дітей від грипу. Щеплення проводяться в лікарні ім. Жеромського. Профілактична програма охоплює дітей віком від 6 місяців до 5 років. Безкоштовними щепленнями також можуть скористатися діти іноземців в тому числі громадяни України з номером Песель.

U dzieci wcześniej nieszczepionych będzie konieczne podanie dwóch dawek szczepionki w odstępie czterech tygodni.

Warto wspomnieć, że dzieci w wieku od 2 do 5 lat będą mogły przyjąć szczepionkę w formie aerozolu do nosa. Jeśli wystąpią przeciwwskazania do zastosowania takiej szczepionki donosowej lub w przypadku braku dostępności, zastosowana zostanie szczepionka iniekcyjna czterowalentna.

Dzieci młodsze, do 23 miesiąca, mogą przyjąć wyłącznie szczepionkę iniekcyjną.

Z Programu mogą skorzystać dzieci zamieszkałe na terenie gminy Kraków, w tym dzieci obcokrajowców, jak i obywateli Ukrainy, które posiadają numer PESEL oraz których rodzice/opiekunowie wyrażą zgodę na udział w szczepieniu.

Przed szczepieniem dzieci zostaną zbadane przez lekarza.

Gdzie i kiedy można zaszczepić swoje dziecko?

W Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego w Krakowie, os. Na Skarpie 66, budynek H.

Szpital zapewnia informację o Programie oraz rejestrację w punkcie, w którym realizowany jest Program oraz telefonicznie.

Telefoniczna rejestracja i informacja dla pacjentów:

pod numerem telefonu: 734 218 445 od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00–12.00.

Podczas rejestracji wyznaczony zostanie dzień i godzina przyjęcia pacjenta.

Pacjenci będą przyjmowani od poniedziałku do soboty w następujących godzinach:

Dlaczego warto szczepić dzieci przeciw grypie?

Wytyczne medyczne wskazują na zasadność szczepień dzieci przeciw grypie z uwagi na fakt, że może być niebezpieczna dla niemowląt i małych dzieci, tym bardziej w okresie zarażenia COVID-19.

Ze względu na niedojrzałość układu immunologicznego, zakażenia grypowe najczęściej występują u dzieci. Dzieci są zatem grupą najbardziej narażoną na wirusa grypy i choroby grypopodobne. Co istotne, dzieci uważane są za wektory zakażenia w całej populacji, stąd zaszczepienie dziecka może uchronić pozostałych członków rodziny przed ewentualnym zachorowaniem.

Celem szczepień dzieci przeciw grypie jest nie tylko uniknięcie zachorowania, ale przede wszystkim poważnych powikłań pogrypowych. Największe ryzyko wystąpienia poważnych postaci grypy lub powikłań występuje właśnie u dzieci w wieku do 5 lat, ale także osób po 65. roku życia, kobiet w ciąży czy pacjentów przewlekle chorych.

Szczepienia dla dzieci rekomendują medyczni eksperci:

– Warto szczepić od 6. miesiąca życia. Pół roku to jest zasób, które dziecko otrzymuje od matki, poprzez łożysko. Później trzeba stymulować odporność malucha. Szczepienie nie chroni przed zakażeniem, lecz chroni przed ciężkim przebiegiem choroby i powikłaniami. Szczepionki przeciw grypie mają historię 90-letnią. To jest bezpieczne szczepienie – mówi prof. dr hab. n. med. Adam Antczak - pulmonolog, kierownik Kliniki Pulmonologii Ogólnej i Onkologicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, przewodniczący Rady Naukowej Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy

Szczepienia ochronne są podstawową metodą profilaktyki. Szczepienie przeciw grypie nie daje jednak 100% gwarancji ochrony przed chorobą, gdyż skuteczność zależy od sezonu i stanu zdrowia pacjenta, dlatego nie zwalnia z przestrzegania ogólnych zasad higieny.

Więcej informacji o szczepieniach oraz rozmowa z ekspertem medycznym w broszurze [pdf].


[UA]

Раніше невакцинованим дітям знадобляться дві дози вакцини з інтервалом у чотири тижні.

Варто зазначити, що діти вікової групи від 2 до 5 років зможуть отримати вакцину у формі назального спрею. При наявності протипоказань до застосування такої інтраназальної вакцини або якщо її немає, буде використана чотирьохвалентна ін’єкційна вакцина.

Діти молодшого віку, до 23 місяців, можуть отримати лише ін’єкційну вакцину.

Програма доступна для дітей, які проживають у гміні Краків, у тому числі дітей громадян України, які мають номер Песель та чиї батьки/опікуни погоджуються взяти участь у вакцинації.

Де і коли можна робити щеплення вашій дитині?

У спеціалізованій лікарні ім. Стефана Жеромського у Кракові, оседле  На Скарпі 66 в будинку Н.

Лікарня надає інформацію про Програму та реєстрацію в пункті реалізації Програми та за телефоном.

Реєстрація та інформація за телефоном для пацієнтів:

тел.: 734 218 445 з понеділка по п’ятницю, з 8.00-12.00.

Під час реєстрації буде встановлено дату та час прийому пацієнта.

Прийом пацієнтів здійснюватиметься з понеділка по суботу в такі години:

• Понеділок: 14.00-20.00

• Вівторок: 14.00-20.00

• Середа: 14.00-20.00

• Четвер: 8.00-20.00

• П'ятниця: 14.00-20.00

• Субота: 8.00-11.00 (1 раз на місяць)

Чому дітям потрібно робити щеплення від грипу?

Медичні рекомендації вказують на потребу вакцинації проти грипу у дітей, оскільки може бути небезпечним для немовлят і маленьких дітей, особливо в період зараження COVID-19.

Через незрілість імунної системи найчастіше зустрічаються грипозні інфекції у дітей. Тому діти є групою найбільшого ризику зараження вірусом грипу та грипоподібних захворювань. Важливо, що діти вважаються переносниками інфекції в усьому населенні, тому вакцинація дитини може захистити інших членів сім’ї від можливого захворювання.

Метою вакцинації дітей проти грипу є не тільки запобігання захворюванню, а й уникнення серйозних ускладнень від грипу. Найбільший ризик серйозних форм грипу або ускладнень виникає у дітей до 5 років, а також у людей старше 65 років, вагітних жінок та хронічно хворих пацієнтів.

Щеплення дітям рекомендують медичні експерти:

Вакцинувати варто з 6 місяців від народження. Півроку - це ресурс, який малюк отримує від матері через плаценту. Пізніше потрібно стимулювати імунітет малюка. Вакцинація не захищає від інфекції, але захищає від важких захворювань і ускладнень. Вакцини проти грипу мають 90-річну історію. Це безпечна вакцинація, - говорить проф. доктор хаб. Адам Антчак - пульмонолог, керівник клініки загальної та онкологічної пульмонології Медичного університету м. Лодзь, голова Наукової ради Національної програми боротьби з грипом.

Основним методом профілактики є щеплення. Проте вакцинація від грипу не дає 100% гарантії захисту від захворювань, оскільки ефективність залежить від пори року та стану здоров'я пацієнта, тому не звільняє від дотримання загальних правил гігієни.

Більше інформації про щеплення та інтерв’ю з медичним експертом в брошурі [pdf].


[ANG]

Krakow continues to implement the vaccination programme titled "Influenza incidence prevention programme for children aged 6-60 months in the Municipality of Krakow".

Children who can participate in it must:

The criteria for exclusion from the programme include: lack of written consent from the parent/legal guardian to participate in the programme, presence of contraindications to the influenza vaccine, vaccination performed privately during the flu season.

Termination of participation in the Programme is possible at any stage at the request of the participant. Termination of participation in the Programme without vaccination shall be effected by verbal or written notification of resignation by the Programme’s participant and recording of this fact by the medical entity implementing the Programme. Removal of the participant from the Programme may also take place if the exclusion criteria occur.

Where can children be vaccinated?

In the Stefan Żeromski Specialist Hospital in Kraków, os. Na Skarpie 66, building H.

Registration

Registration via telephone and patient information:

No.: 734 218 445

from Monday to Friday, between 8:00 and 12:00

The hospital provides information about the Programme: at the point where the Programme is implemented, by telephone and on its website.

During registration, the day and time of patient admission will be designated.

Patients will be admitted Monday through Saturday at the following times:

The Programme provides free medical examination of the child for vaccination eligibility purposes and administration of the vaccine by injection or nasal spray. In children previously unvaccinated against influenza, it is necessary to administer two doses of the vaccine 4 weeks apart.

Parents/guardians will remain with their child in the facility for about 30 minutes after vaccination to observe behaviour for the occurrence of a post-vaccination reaction. At the same time, the Programme implementer will educate parents/guardians of children participating in the Programme about influenza and the role of immunization.

For children aged 6 to 23 months, only injectable vaccination will be possible, while from 24 months to 5 years it will be possible to administer the vaccine in the form of a nasal spray. In case of contraindications to the intranasal vaccine or in case it is not available in given age group, a quadrivalent injectable vaccine will be used.

It is important to remember that vaccination is the primary method of prevention. Influenza vaccination does not provide 100% protection against the disease (the effectiveness depends on the season and the health of the patient), so it does not exempt from following the general rules of hygiene outlined.

More information on immunization and an interview with a medical expert in the brochure [pdf].