górne tło

Kraków na targach nowoczesnych technologii w USA

Targi HANNOVER MESSE USA to najważniejsze na świecie forum nowych technologii w przemyśle. Wydarzenie odbywa się pod hasłem przyśpieszenia transformacji przemysłowej oraz rozwoju automatyzacji. Podczas targów spotykają się najważniejsi producenci przemysłowi w Ameryce Północnej, którzy chcą rozwijać relacje i wzmacniać partnerstwa.

Przedstawiciele spółki Kraków Nowa Huta Przyszłości S. A., która realizuje projekt „Krakow Metropolitan Area for Business 2” biorą udział w tym wyjątkowym wydarzeniu targowym. Udział w tragach ma na celu zwiększenie rozpoznawalności Krakowa i Małopolski, prezentację potencjału gospodarczego i możliwości inwestycyjnych regionu oraz wsparcie lokalnych małych i średnich przedsiębiorstw w ekspansji na rynki zewnętrzne m.in. poprzez zaprezentowanie dostępnych na naszym rynku rozwiązań.

Delegacji przewodniczy Jerzy Muzyk, Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Zrównoważonego Rozwoju. W ramach targów, ale też podczas spotkania z inwestorami i przedstawicielami Urzędu Miasta Chicago w Konsulacie Generalnym RP, prezentowany będzie potencjał gospodarczy terenów objętych projektem „Kraków-Nowa Huta Przyszłości”, ale też tzw. „Nowego Miasta” i terenów poszpitalnych wokół ul. Kopernika (Wesoła), które są obecnie zagospodarowywane. Współorganizacji spotkania w konsulacie podjęła się Polska Agencja Inwestycji i Handlu.

HM USA, to targi organizowane pod egidą największych na świecie targów technologii przemysłowych Hannover Messe, w ramach inicjatywy Hannover Messe Worldwide, zakładającej tworzenie na całym świecie, w oparciu o wiedzę, doświadczenie i silną markę, platform biznesowych dla spotkań uczestników rynków związanych z szeroko rozumianym przemysłem. W ciągu 6 dni, na powierzchni ponad 10 500 m2, swoje technologie i produkty zaprezentuje ok. 500 wystawców z ponad 100 krajów świata. Jak pokazują statystyki z lat poprzednich, wśród prawie 130 tysięcy odwiedzających, ok. 92% stanowią osoby mające wpływ na proces podejmowania decyzji zakupowych w swoich organizacjach.

W ramach wydarzenia targowego przygotowana została publikacja prezentująca potencjał małopolskich firm z branży nowoczesnych technologii i przemysłu oraz możliwości zainwestowania w Metropolii Krakowskiej. Będzie ona rozdysponowana podczas spotkań B2B, wśród potencjalnych inwestorów oraz gości odwiedzających stoisko w Chicago.

Udział w HANNOVER MESSE USA 2022 współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu „Krakow Metropolitan Area for Business 2” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020), realizowanego przez Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. w partnerstwie z Fundacją Małopolska Izba Samorządowa.

UE, Fundusze Europejskie, RP i Małopolska