górne tło

Zgłoś się do projektu „Proaktywni z POWER-em!”

Trwa nabór do kolejnej edycji projektu „Proaktywni z POWER-em!”. Skierowany jest on do osób młodych do 29. roku życia biernych zawodowo w tym w szczególności z kat. NEET, imigrantów i reemigrantów, uczących się lub pracujących na terenie miasta Krakowa. Udział w projekcie, współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, jest bezpłatny.

Udział a projekcie „Proaktywni z POWER-em!” daje możliwość wyboru szkolenia zawodowego, odbycia płatnego stażu i otrzymania zatrudnienia po jego zakończeniu, udziału w warsztatach technik autoprezentacji oraz wsparcia stylisty. Prowadzący pomogą w przygotowaniu profesjonalnych dokumentów aplikacyjnych i aktywnego poszukiwania pracy. Udział w projekcie to też możliwość otrzymania wsparcia doradcy zawodowego, psychologa, prawnika, terapeuty lub coacha. Organizatorzy oferują też zdobycie nowych kwalifikacji i kompetencji, doświadczenia zawodowego poprzez bony szkoleniowe.

Do projektu mogą się zgłosić osoby, które:

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014–2022.
 
Szczegółowe informacje o projekcie można uzyskać: na stronie: fundacjaproaktywni.pl, telefonicznie: 579 517 630, 533 446 405 lub mailowo: rekrutacja@fundacjaproaktywni.pl.