górne tło

Rada Miasta Krakowa przeciwna zmianom w uchwale antysmogowej dla Małopolski

Rada Miasta Krakowa podczas sesji 31 sierpnia przegłosowała rezolucję skierowaną do Zarządu Województwa Małopolskiego oraz Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie utrzymania w mocy aktualnych zapisów uchwały nr XXXII/452/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z 23 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

- W Małopolsce rocznie umiera 4000 osób w wyniku chorób spowodowanych zanieczyszczeniem powietrza. Dlatego w drodze konsultacji i w porozumieniu z mieszkańcami naszego województwa uchwalono Małopolską Uchwałę Antysmogową. Było to kluczowe narzędzie do rozwiązania problemu smogu. W ostatnim czasie Zarząd Województwa Małopolskiego zmienił zdanie! Rozpoczął proces łagodzenia z trudem uchwalonych przepisów próbując wydłużyć okres likwidacji bezklasowych kotłów, tzw. kopciuchów. Niestety są to urządzenia grzewcze, w których w praktyce można spalać wszystko. W samej Metropolii Krakowskiej takich kotłów pozostało kilkanaście tysięcy, a w całym województwie kilkaset – mówi inicjator złożenia rezolucji Rafał Komarewicz, Przewodniczący Rady Miasta Krakowa.

Radni w rezolucji zwracają uwagę, że Kraków i jego mieszkańcy przez blisko 10 lat likwidowali nieekologiczne źródła ciepła – paleniska węglowe. - Jakość powietrza w dużym stopniu związana jest jednak z trudnym położeniem geograficznym naszego miasta - zanieczyszczenia napływające z sąsiednich gmin mają wpływ na czystość powietrza w Krakowie. Jedynym rozwiązaniem, by nie zniweczyć wielu lat starań mieszkańców, aktywistów, samorządowców oraz organizacji społecznych  w walce o czyste powietrze, jest utrzymanie w mocy obecnych zapisów uchwały i skrupulatne ich przestrzeganie, również co do terminów. Przesunięcie terminu likwidacji kotłów bezklasowych (tzw. kopciuchów) o rok, jak proponuje w konsultacjach Zarząd Województwa Małopolskiego, jedynie zmniejszy zainteresowanie mieszkańców Małopolski wymianą kotłów bezklasowych, a to będzie miało bezpośredni negatywny wpływ na jakość powietrza w Małopolsce i Krakowie – możemy przeczytać w projekcie rezolucji.

Projekty uchwał RMK