górne tło

Wizyta studyjna przedstawicieli Miasta Wiednia w Krakowie

11 sierpnia wizytę Prezydentowi Miasta Krakowa Jackowi Majchrowskiemu złożyli Prezydent Stowarzyszenia Przedsiębiorstw Komunalnych Republiki Austrii (VKÖ) pan Gerhard Fida oraz prezes VKÖ pani Heidi Maier-Dekruijf. Goście przewodniczą 23-osobowej delegacji, w której skład wchodzą Radni Miasta Wiednia oraz przedstawiciele wiedeńskich spółek miejskich, przebywający w Krakowie w dniach 10-13 sierpnia 2022 w ramach wizyty studyjnej.  

Podczas wizyty, której organizatorem jest Krakowski Holding Komunalny S.A., zaprezentowane zostaną dokonania krakowskich spółek miejskich w zakresie działań proekologicznych, zgodnych z wytycznymi instytucji unijnych. Delegacja spotka się z przedstawicielem Rady Miasta Krakowa, zwiedzi krakowską Ekospalarnię (ZTPO), oczyszczalnię ścieków Płaszów, Zakład Uzdatniania Wody Bielany, instalację mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych, sortownię oraz kompostownię.

KHK S.A. został przyjęty w 2020 roku w  poczet członków Austriackiego Stowarzyszenia - Przedsiębiorstw Komunalnych VKÖ - jako pierwsze polskie przedsiębiorstwo komunalne. W ramach współpracy odbyły się liczne wyjazdy wizyty przedstawicieli KHK S.A., MPK S.A., Wodociągów Miasta Krakowa S.A. oraz MPEC S.A. do Wiednia. Przeprowadzono również szereg spotkań cyklicznych z przedstawicielami spółek krakowskich i austriackich z reprezentantami Komisji Europejskiej, Europejskiego Banku Inwestycyjnego i Parlamentu Europejskiego w zakresie strategii wodorowej i finansowania zewnętrznego. W 2021 roku przeprowadzono przy współudziale Holdingu w Linzu, szkolenie z zakresu Benchmarkingu w ciepłownictwie.

Wspólnie ze swoimi partnerami, VKÖ wspiera intensywnie działania na rzecz ochrony środowiska na poziomie europejskim i krajowym, współpracując w dziedzinie energetyki, przekształcania termicznego odpadów, sieci wodociągowych, a także transportu publicznego, rozwoju elektromobilności oraz strategii wodorowej. Stowarzyszenie wspiera intensywnie KHK S.A na arenie międzynarodowej w kwestii wyłączenia sektora energetycznego z systemu ETS, włączenia ZTPO do systemu Taksonomii, a także w procesie transformacji energetycznej i implementacji Pakietu Fit for 55, będącego elementem Europejskiego Zielonego Ładu.

Zobacz zdjęcia ze spotkania w OTOFoto Kronice Miasta Krakowa